Projekt Profilaktyczny „Stop uzależnieniom! Zawsze masz wybór” został zrealizowany - 2017
Dodane przez admin dnia 06 grudzień 2017


Projekt Profilaktyczny „Stop uzależnieniom! Zawsze masz wybór” został zrealizowany - 2017

W ramach realizacji projektu profilaktycznego dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017 Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi pod nazwą „Stop uzależnieniom! Zawsze masz wybór ” udało nam się z wielkim sukcesem stworzyć zespół teatralny z uczniami klas VI-VII.


Rozszerzona zawartość newsa


Projekt Profilaktyczny „Stop uzależnieniom! Zawsze masz wybór” został zrealizowany - 2017

W ramach realizacji projektu profilaktycznego dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017 Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi pod nazwą „Stop uzależnieniom! Zawsze masz wybór ” udało nam się z wielkim sukcesem stworzyć zespół teatralny z uczniami klas VI-VII. Twórcze zaangażowanie naszej młodzieży pod kierunkiem Pani Elżbiety Kamińskiej oraz Pani Katarzyny Marchowieckiej kreatywnie wpłynęło na powstanie autorskiego spektaklu profilaktycznego. Odbyło się wiele prezentacji dla klas VI i VII z naszej szkoły. Opinie uczniów były bardzo pozytywne. Dnia 27 października oraz 24 listopada gościliśmy w naszej sali teatralnej uczniów z kl. VIb i VIIa oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu .Otrzymaliśmy od Pani Dyrektor Iwony Olszewskiej piękne i bardzo budujące podziękowanie. Gościem honorowym podczas prezentacji profilaktycznej 24 listopada była Pani Urszula Dżega - Matuszczak - Członek Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Pani Urszula bardzo wysoko oceniła nasze efekty działań profilaktycznych. Dziękujemy Pani Dyrektor Agnieszce Grzegorczyk – Maziarz za piękne i życiowo ważne słowa skierowane do młodych aktorów. Przed nami jeszcze nagroda w postaci wspólnego wyjazdu w środę 13 grudnia do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie na spektakl o tematyce profilaktycznej. Składamy podziękowania Pani Marzannie Pakmur Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kołobrzeg za okazaną życzliwość i wsparcie naszego projektu.

Dziękujemy również, naszym niezwykle utalentowanym uczniom, w składzie:
1. Julia Urzendowska kl.VIIa
2.Julia Borkowska kl.VIIa
3.Paulina Mikołajczyk kl.VIIa
4.Kaja Lepa kl.VIIa
5.Patrycja Łapczuk kl.VIIa
6.Maja Motyczyńska kl. VIIa
7. Julia Kwiatkowska kl.VIa
8. Gabriel Rzewuski kl.VIIa
Opiekunowie i realizatorzy projektu: Elżbieta Kamińska oraz Katarzyna Marchowiecka

Notatka: p. Elżbieta Kamińska