Złote poniedziałki z Rudolfem - 2018
Dodane przez admin dnia 16 maj 2018


Złote poniedziałki z Rudolfem - 2018

W klasie Ib odbywały się zajęcia terapeutyczne „Złote poniedziałki z Rudolfem” – był to projekt o charakterze wewnętrznym, jako wsparcie procesu dydaktyczno - wychowawczego uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody dogoterapii.


Rozszerzona zawartość newsa


Złote poniedziałki z Rudolfem - 2018

W klasie Ib odbywały się zajęcia terapeutyczne „Złote poniedziałki z Rudolfem” – był to projekt o charakterze wewnętrznym, jako wsparcie procesu dydaktyczno - wychowawczego uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody dogoterapii. Przedmiotem innowacji był cykl zajęć z zakresu dogoterapii.

Zajęcia z psem dobrze wpływają na rozwój psychiczny i fizyczny dzieci sprawnych umysłowo i fizycznie, ponad to:
- zajęcia z psem wzbogacają słownictwo, uwrażliwiają, uczą odpowiedzialności,
- zajęcia z psem usprawniają motorykę dużą i małą,
- podczas zajęć ćwiczy się koncentrację i pamięć,
- zajęcia wpływają także pozytywnie na rozwój zmysłów,
- zabawa w grupie świetnie wpływa na rozwój społeczny, pozwala otworzyć się na świat zewnętrzny i przełamać wiele barier,
- dogoterapia pozwala skutecznie przełamać lęk przed psem i zacząć czerpać radość z przebywania ze zwierzętami,
- wyrównywanie braków w poszczególnych obszarach rozwoju dziecka, korygowanie zaburzonych funkcji,
- budowanie wiedzy dziecka o sobie, otaczającym świecie i relacjach, jakie zachodzą między nim a otoczeniem,
- czerpanie radości i satysfakcji, rozwijanie umiejętności okazywania emocji i uczuć związanych z kontaktem ze zwierzętami,
- eliminowanie niepożądanych zachowań i utrwalanie pozytywnych wzorców zachowań,
- zmniejszenie napięć psychicznych,
- stwarzanie warunków umożliwiających rozwój aktywności własnej,
- rozwijanie i doskonalenie zmysłów,
- dostarczanie okazji do przebywania w kontakcie z przyrodą i zwierzęciem.

Obecność psa na zajęciach była motywacją do podejmowania działań, wprowadziła spontaniczność, dała dzieciom radość, uczyła poczucia bezpieczeństwa. Pies akceptuje każdego takim, jakim jest, kocha nas za to, że po prostu jesteśmy, nikogo nie ocenia. Cykl spotkań z psem terapeutą przyniósł dzieciom wiele radości, rozluźnienia, w bezstresowej zabawie zapomniały o swoich problemach i dysfunkcjach.Notatka: p. Ida Górecka, p. Aneta Czechowicz