Spotkanie z Dyrekcją - 2018
Dodane przez admin dnia 04 wrzesień 2018


Spotkanie z Dyrekcją - 2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II zaprasza na spotkanie z Dyrekcją, nauczycielami i specjalistami dnia 11 września 2018 r. na godzinę 16.00 do szkolnej sali gimnastycznej.
W programie spotkania:
1. Zapoznanie Rodziców z koncepcją funkcjonowania szkoły i statutem placówki.
2. Zmiany przepisów oświatowych.
3. Organizacja i plan pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.
5. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce.
6. Egzamin ósmoklasisty.

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów dzieci z klas I-VIII.