Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas I - VIII "Uzależnieniom powiedz NIE! " - 2018
Dodane przez admin dnia 10 październik 2018


Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas I - VIII "Uzależnieniom powiedz NIE!" - 2018

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym dla klas I - VIII "Uzależnieniom powiedz NIE!"


Rozszerzona zawartość newsa


Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas I - VIII "Uzależnieniom powiedz NIE!" - 2018

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym dla klas I - VIII "Uzależnieniom powiedz NIE!"

Regulamin
Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas I - VIII "Uzależnieniom powiedz NIE!"

I Cele konkursu: - promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych; - zaangażowanie uczniów do działań profilaktycznych; - uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z uzależnieniami; - uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących zachowanie zdrowego trybu życia.

II Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom (np. nikotynizm, alkohol, narkotyki, dopalacze, komputer, itp.) ze szczególnym zwróceniem uwagi na negatywne konsekwencje.
2. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię, nazwisko, klasa.
3. Prace należy wykonać indywidualnie, w dowolnej technice, w formacie A-3.
4. Każdy uczestnik ma prawo złożyć nie więcej niż jedną pracę konkursową.

III Termin i warunki dostarczania prac: Prace należy składać do 26/X 2018 r. do wychowawców świetlicy klas I - IV

IV Kryteria oceny prac:
1. Profilaktyczny przekaz treści
2. Oryginalność ujęcia tematu (pomysłowość)
3. Estetyka pracy. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji Konkursowej w składzie: p. Milena Garbacz - Zatorska, p. Lutosława Koc - Kozakowska i p. Bożena Ponikiewska.

Ogłoszenie wyników nastąpi 5/XI 2018 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Lista nagrodzonych i ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz zaprezentowane w holu głównych szkoły (5/XI - 8/XI).

Uwagi końcowe:
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
2. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno - edukacyjnych na terenie szkoły. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Organizatorzy: B. Ponikiewska i G. Milewski

Notatka: p. Bożena Ponikiewska