Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 22 Listopad 2017, 02:47  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Historia szkoły
Oferta
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0" A
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0" B
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
null.gif sobek1 Bractwo
null.gif sobek1 Edukacyjna przygoda
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Przedmiotowy system oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki

Pliki do pobrania
Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 5,6-latków 0 B

Dzieci z oddziału przedszkolnego 5,6-latków GRUPY 0 B otoczone są serdeczną opieką wychowawczyni pani mgr Izabeli Konkol.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

Organizacja procesu wychowawczo - dydaktycznego opiera się na realizacji założeń "Podstawy programowej" zatwierdzonej przez MEN. Realizacja podstawy wspierana jest wybranym przez Radę Pedagogiczną programem wychowania: "Trampolina. Zanim zostaniesz uczniem" wyd. PWN. Pakiet przygotowuje do nauki czytania, pisania, liczenia, wspomaga rozwój mowy, doskonali logiczne myślenie i kompetencje matematyczne. Kształtuje dojrzałość emocjonalno – społeczną dziecka.

Pomagamy dziecku:

 • poczuć się bezpiecznie w grupie rówieśniczej i w szkole,
 • organizujemy zabawy i gry integrujące,
 • w radzeniu sobie w nowych sytuacjach,
 • w kształtowaniu odporności emocjonalnej,
 • odróżniać to co jest dobre, a co złe,
 • rozwijać postawy asertywne,
 • rozwijać własną samodzielność, dbać o zdrowie i sprawność ruchową poprzez gry i zabawy ruchowe (spotkania z pielęgniarką szkolną, gry i zabawy na świeżym powietrzu)
 • poznawać sztukę (wyjścia do muzeum, kina, wyjazdy do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie im. Juliusza Słowackiego, udział w koncertach umuzykalniających w wykonaniu Filharmonii Koszalińskiej),
 • uczymy się przez zabawę rozwijać zdolności plastyczne, intelektualne.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

RODZICE:

 • informowani są na bieżąco o postępach i kłopotach swojego dziecka,
 • mogą korzystać z porad pedagoga, psychologa i logopedy,
 • zachęcani są do współpracy w kształtowaniu umiejętności i zdolności dziecka,
 • zapraszani są do współpracy i pomocy w organizowaniu uroczystości, wycieczek, wyjść do kina teatru.

Organizowane są zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne, a o bieżących wydarzeniach informujemy na naszej stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz w zeszycie korespondencji.  Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go


HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ


Uroczystości i imprezy w roku szkolnym 2017/2018

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.
 • Pasowanie na przedszkolaka.
 • Bal jesienny.
 • Święto Marchewki.
 • Zabawa Andrzejkowa.
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia.
 • Mikołajki.
 • Wigilia grupowa.
 • Jasełka.
 • Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • Bal karnawałowy.
 • Walentynki.
 • Światowy Dzień Kota.
 • Dzień Kobiet.
 • Dzień Mleka.
 • Powitanie wiosny.
 • Dzień Czekolady.
 • Dzień Gofra.
 • Festiwal Piosenki Przedszkolnej w RCK.
 • Święto Szkoły.
 • Uroczystości z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca.
 • Dzień Dziecka
 • Dzień otwartej szkoły.
 • Wyjścia do Regionalnego Centrum Kultury na przedstawienia teatralne.
 • Spotkania z policjantem, pielęgniarką, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 • Wyjazdy do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.
 • Wyjścia do kina.
 • Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej i do Muzeum Oręża Polskiego.
 • Udział w przedstawieniach szkolnych.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Dodatkowo organizowane są:
* zajęcia otwarte dla rodziców,
* imprezy okolicznościowe dla dzieci związane z tematami tygodniowymi.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY O "B"


1130 - 1145
Schodzenie się dzieci

Swobodne rozmowy i zabawy indywidualne.
Poznawanie możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci.
Praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze wyrównawczo-terapeutycznym i stymulującym
1145 - 1200
Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
1200 - 1230
II śniadanie
1230 - 1430
Zajęcia dydaktyczne w grupie. Prowokowanie do podejmowania różnorodnych działań poznawczych przez dzieci, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju.
1430 - 1530
Zabawy ruchowe, rozwijanie sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej.
Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. - gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
(w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach)
1530 - 1600
Obserwacja pedagogiczna, zabawy integracyjne.
Ćwiczenia graficzne, rozwiązywanie zagadek i rebusów, gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie bajek, utrwalanie wierszy, piosenek.
1600 - 1630
Rozchodzenie się dzieci

Swobodne zabawy w kącikach tematycznych z niewielkim udziałem Nauczyciela. Rozwijanie specyficznych cech psychofizycznych, uzdolnień i cech poznawczych.
Porządkowanie sali. Podsumowanie wydarzeń dnia. Planowanie dnia następnego.

początek stronyZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE


  WRZESIEŃ
  PAŹDZIERNIK
  LISTOPAD


  MOLE KSIĄŻKOWE

GALERIA GRUPY O "B"Czerwonokrzyska Gwiazdka

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II W Kołobrzegu przyłącza się do szlachetnej akcji organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.
Akcja dotyczy zbiórki żywności i słodyczy w ramach akcji "Czerwonokrzyska Gwiazdka".
Wszyscy ludzie dobrego serca mogą oddać osobom potrzebującym produkty żywnościowe . Dary posłużą do uzupełnienia paczek przygotowywanych dla najbardziej potrzebujących rodzin.
Produkty żywnościowe można przynosić do dnia 15.12.2017r. i zostawić w koszu na pierwszym holu oraz w Oddziale Przedszkolnym – w grupie ,,0’’.
Serdecznie zapraszamy do akcji wszystkich uczniów, rodziców nauczycieli.
Koordynatorzy akcji : p. Natalia Mierkiewicz i p. Izabela K
 •   Czerwonokrzyska Gwiazdka

  Wycieczka do Skansenu Chleba

  10 listopada 2017 r. dzieci z Grupy 0 „B”, 0 „A” i z Oddziału wczesnego wspomagania odbyły wycieczkę do Skansenu Chleba w Ustroniu Morskim. Skansen Chleba jest miejscem w którym znajduje się 200 letni piec opalany drewnem. Dzieci wzięły udział w wykładzie na temat przeszłości tego miejsca i w warsztatach podczas, których zapoznały się z wypiekiem pieczywa, poznały narzędzia, które były używane w rolnictwie i poznały historię wypieku chleba. Największą atrakcją wycieczki było formułowanie bułeczek, a następnie wypieczenie ich w piecu. Przedszkolaki mogły skosztować pizze wypiekaną w 200-letnim piecu (pyszności), dostały soczki i słodkości. Każde dziecko wróciło do Przedszkola z własnoręcznie upieczoną bułką i dyplomem piekarza.
  Serdecznie dziękujemy pracownikom Skansenu Chleba za przemiłe i pyszne ugoszczenie. :)
  Notatka: p. I. Konkol  Dzień Jeża w zerówce

  09 listopada obchodziliśmy w Grupie 5 i 6 latków Dzień Jeża – święto kłującego ssaka.
  W tym dniu dzieci przyniosły swoje pluszowe jeżyki i opowiadały o nich.
  Przedszkolaki poznały tryb życia jeży w środowisku naturalnym, dowiedziały się czym żywią się jeże, kiedy śpią, a kiedy się budzą i obejrzały bajkę o jeżu. Podczas zajęć była zabawa pt. „Na dywanie siedzi jeż…” oraz zabawa „Jeżyk śpi”. Z pomocą Pań dzieci z ogromnym zaangażowaniem wykonały masę solną, po czym powstały piękne kolczaste jeże sprawiając dzieciom wiele zabawy. Na koniec dnia każdy przedszkolak pokolorował jeżyki. Dzień Jeża spędziliśmy bardzo miło i sympatycznie.
  Notatka: p. I. Konkol  W świecie bajek i baśni …

  06 listopada z okazji Dnia Postaci z Bajek gościliśmy na zajęciach Panią Olę, która czytała dzieciom bajki.
  DZIĘKUJEMY ! – dzieci z Grupy 0 „B” :)
  Notatka: p. I. Konkol

  1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych

  Dzieci z Grupy 0 „B” już wiedzą, że jest to czas ciszy i zadumy... 31 października 2017 r. dzieci odwiedziły Lapidarium w Kołobrzegu by wraz ze swoimi Paniami zapalić znicze na miejscach pamięci. W ciszy i skupieniu wszyscy pomodlili się za tych, których z Nami już nie ma. Na koniec przedszkolaki obejrzały krótkie filmy o Dniu Wszystkich Świętych.
  Notatka: p. I. Konkol  Bal owocowo – warzywny

  25 października 2017 r. w oddziale przedszkolnym w Grupie 0 „B” odbył się Bal witaminowy owocowo – warzywny. W tym dniu głównym motywem były owoce oraz warzywa. Dzieci z pomocą rodziców przebrały się w kreacje warzyw i owoców oraz wzięły udział w zabawach i tańcach. Na bal przyszły czerwone i zielone jabłuszka, dynie, marchewki, truskawki i banany. Wszyscy wspaniale się bawili przy owoco – warzywnych piosenkach, uczestniczyli w konkursach i rozwiązywali zagadki. Po tańcach dzieci nabierały siły jedząc smaczne owoce i warzywa zakupione przez Rodziców :)
  Dziękuje Rodzicom za współpracę.
  Notatka: p. I. Konkol  Pasowanie na Przedszkolaka

  30 października 2017 r. dzieci z Oddziału Przedszkolnego – grupy ,,O’’ oraz ,,Krasnoludki’’ zostały uroczyście pasowane i oficjalnie przyjęte do grona przedszkolaków.
  W tym uroczystym dla dniu, Pani wicedyrektor – Renata Kurdybacha pogratulowała dzieciom i życzyła wesołej zabawy oraz czerpania radości z bycia przedszkolakiem.
  Gościem specjalnym na tej uroczystości był pan - Janusz Gromek – Prezydent Miasta Kołobrzeg.
  Przedszkolaki zaprezentowały przygotowany wcześniej program artystyczny. Był to ich pierwszy tak ważny debiut przed publicznością. Chociaż do przedszkola uczęszczają dopiero dwa miesiące , to z wielkim zaangażowaniem zaprezentowały swoje umiejętności. Występ bardzo się podobał, a mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Niejednej mamie ze wzruszenia zakręciła się łza w oku. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania: uroczyste przyrzeczenie i dotknięcie przez pana Prezydenta zaczarowanym ołówkiem. Dzieci zostały obdarowane pamiątkowymi dyplomami. Po oficjalnej części pasowania na przedszkolaka, dzieci i dumnych ze swoich pociech rodziców czekał słodki poczęstunek.
  Notatka: p. N. Mierkiewicz

  więcej zdjęć


  Dzień Marchewki

  Dzieci z grupy 0 „B” poznawały walory smakowe i zdrowotne marchewki. Działo się to podczas obchodów Dnia Marchewki. 13 października 2017 r. w zerówce odbył się pomarańczowy Dzień Marchewki. Celem zajęć było zwrócenie uwagi na walory odżywcze i smakowe marchewki oraz kształtowanie nawyku spożywania warzywa w różnej postaci. Tego dnia w przedszkolu dominował kolor pomarańczowy z akcentem zielonego. Przedszkolaki otrzymały list od marchewki, która zaprosiła dzieci do wspólnych tańców i zabaw. Podczas zajęć został wybrany król i królowa koloru pomarańczowego. Dzieci rozwiązywały zagadki, uczestniczyły w zabawach ruchowych, a po tańcach i zabawach nastąpiła degustacja soku z marchwi, chrupanie surowej oraz gotowanej marchewki. Na koniec zajęć z radością zostały wykonane marchewkowe stworki . Dzień był pełen pomarańczowego śmiechu i zabawy.
  Notatka: p. I. Konkol  Światowy Dzień Chleba

  16 października 2017 r. przedszkolaki obchodziły Światowy Dzień Chleba. Tego dnia odbyła się pogadanka na temat: jak powstaje chleb i z czego jest zrobiony? Dzieci miały okazję degustować chleb upieczony przez Wychowawcę grupy. Wspólnie omawiali jaka jest kolejność dodawania produktów potrzebnych do wypieku chleba. Przedszkolaki 10 listopada wybierają się do Skansenu Chleba w Ustroniu Morskim, aby uczestniczyć w warsztatach pokazowych wypieku chleba. :)
  Notatka: p. I. Konkol

  DZIEŃ UŚMIECHU

  „Mały, czy duży niech zawsze pamięta, aby jego buzia była zawsze uśmiechnięta”- to hasło towarzyszyło Nam w piątek podczas wspólnej zabawy, gdzie dzieci uczyły się rozpoznawać i określać stany emocjonalne.
  06.10.2017 r. obchodziliśmy w Grupie 0 „B” Światowy Dzień Uśmiechu. Zadaniem każdego dziecka było rozśmieszenie siebie nawzajem oraz powiedzenie sobie miłych słów.
  Z zaangażowaniem dzieci kolorowały wesołe minki i wręczały swoim kolegom i koleżankom z dużym uśmiechem na twarzy. Wszyscy starali się utrzymać radosny nastrój do końca dnia. Cały dzień był uśmiechnięty. :)
  Uśmiechajmy się na co dzień – nie tylko w ten dzień !
  Notatka: p. I. Konkol  DZIEŃ CHŁOPAKA PRZEDSZKOLAKA

  29.09.2017r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Chłopaka.
  Z okazji tego święta dziewczynki złożyły chłopcom najlepsze życzenia, zaśpiewały „sto lat”, uściskały i wręczyły Ordery Super Chłopaka ! :)
  Tym razem podczas wspólnej zabawy to dziewczynki prosiły chłopców do tańca i czytały swoim kolegom bajki. Z okazji tego święta nasi panowie również otrzymali od dziewczynek słodki upominek - batonika. W tym dniu chłopcy czuli się wyróżnieni, a dzień upłynął nam w miłej i radosnej atmosferze.
  Notatka: p. I. Konkol  Wyniki konkursu plastycznego „Bezpieczna droga do przedszkola”

  Wrzesień to nie tylko czas, kiedy dzieci poznają nowych rówieśników w grupie przedszkolnej, ale jest to również czas, kiedy każdy Przedszkolak poznaje zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  26 września w Grupie 0 „B” został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Bezpieczna droga do przedszkola”. W konkursie wzięło udział 7 dzieci:
  1. Bogumiak Kacper
  2. Brejnak Maja
  3. Kuchciak Jessica
  4. Margas Aleksander
  5. Mechecki Michał
  6. Szablewska Kaja
  7. Żak Franciszek
  Wszystkie prace były piękne i każdy przedszkolak zajął I miejsce ! Dzieci otrzymały imienne dyplomy oraz odblaski na rękę. Wszystkim dzieciom składam gratulację, a rodzicom podziękowania za współpracę. 
  Notatka: p. I. Konkol

  „Pani Jesień do Nas przyszła …”

  22 września 2017 r. dzieci z Grupy 0 „B” przywitały „Panią Jesień”. Tego dnia kończy się astronomiczne lato, a zaczyna się kolejna pora roku – złocista jesień. Celem zajęć było utrwalenie wiadomości o jesieni, integrowanie się dzieci oraz wspólna zabawa z Panią Jesień. Pani Jesień, która dzisiaj zaczęła swoje panowanie weszła z wielkim koszem: jabłek, orzechów, kasztanów, złocistych liści, grzybów, żołędzi i innych jesiennych darów. Poprosiła dzieci o wymienienie kolorów, które dominują Jesienią, dzieci odpowiadały na zagadki oraz każdy otrzymał jesienne opaski. Na koniec zajęć wykonaliśmy piękne jesienne jeżyki. Wszyscy się wspaniale bawili oraz miło i w dobrym humorze spędzili pierwszy, jesienny dzień.
  Notatka: p. I. Konkol  Bo bycie przedszkolakiem w ‘zerówce’ to wielka rzecz !

  W naszym przedszkolu 20 września 2017 r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Dzieci wzięły udział w wesołej zabawie, były tańce przy muzyce oraz słodki poczęstunek. Każdy przedszkolak otrzymał medal Przedszkolaka, życzenia oraz skromny prezencik. Dzieci poszły do domu radosne i dumne, bo to przecież bardzo ważny dzień dla każdego już ‘dużego’ przedszkolaka.
  Zapraszam do obejrzenia zdjęć.
  Notatka: p. I. Konkol

  początek strony

 • BIP
  FACEBOOK
  DZIENNIK

  Dziennik elektroniczny:

  Logowanie do dziennika

  Poradniki

  CYBERNAUCI
  SPONSORZY
  Telefon zaufania
  Pajacyk
  Bezpieczny internet


  Informacje

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Urząd Miasta Kołobrzeg

  Urząd Gminy Kołobrzeg

  Miejska Biblioteka Publiczna

  Regionalne Centrum Kultury

  Centralna Komisja Egzaminacyjna

  Losowa Fotka
  jpg_22.jpg
  jpg_22.jpg
  Strażacy z OSP Karcino w SP5 K-g - 2016
  Pogoda

  Pogoda dla Kołobrzegu
  według onet.pl