Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 22 Luty 2018, 05:28  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Historia szkoły
Oferta
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0" A
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0" B
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
null.gif sobek1 Bractwo
null.gif sobek1 Edukacyjna przygoda
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowy system oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki

Pliki do pobrania
Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 5,6-latków 0 B

Dzieci z oddziału przedszkolnego 5,6-latków GRUPY 0 B otoczone są serdeczną opieką wychowawczyni pani mgr Izabeli Konkol.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

Organizacja procesu wychowawczo - dydaktycznego opiera się na realizacji założeń "Podstawy programowej" zatwierdzonej przez MEN. Realizacja podstawy wspierana jest wybranym przez Radę Pedagogiczną programem wychowania: "Trampolina. Zanim zostaniesz uczniem" wyd. PWN. Pakiet przygotowuje do nauki czytania, pisania, liczenia, wspomaga rozwój mowy, doskonali logiczne myślenie i kompetencje matematyczne. Kształtuje dojrzałość emocjonalno – społeczną dziecka.

Pomagamy dziecku:

 • poczuć się bezpiecznie w grupie rówieśniczej i w szkole,
 • organizujemy zabawy i gry integrujące,
 • w radzeniu sobie w nowych sytuacjach,
 • w kształtowaniu odporności emocjonalnej,
 • odróżniać to co jest dobre, a co złe,
 • rozwijać postawy asertywne,
 • rozwijać własną samodzielność, dbać o zdrowie i sprawność ruchową poprzez gry i zabawy ruchowe (spotkania z pielęgniarką szkolną, gry i zabawy na świeżym powietrzu)
 • poznawać sztukę (wyjścia do muzeum, kina, wyjazdy do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie im. Juliusza Słowackiego, udział w koncertach umuzykalniających w wykonaniu Filharmonii Koszalińskiej),
 • uczymy się przez zabawę rozwijać zdolności plastyczne, intelektualne.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

RODZICE:

 • informowani są na bieżąco o postępach i kłopotach swojego dziecka,
 • mogą korzystać z porad pedagoga, psychologa i logopedy,
 • zachęcani są do współpracy w kształtowaniu umiejętności i zdolności dziecka,
 • zapraszani są do współpracy i pomocy w organizowaniu uroczystości, wycieczek, wyjść do kina teatru.

Organizowane są zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne, a o bieżących wydarzeniach informujemy na naszej stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz w zeszycie korespondencji.  Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go


HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ


Uroczystości i imprezy w roku szkolnym 2017/2018

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.
 • Pasowanie na przedszkolaka.
 • Bal jesienny.
 • Święto Marchewki.
 • Zabawa Andrzejkowa.
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia.
 • Mikołajki.
 • Wigilia grupowa.
 • Jasełka.
 • Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • Bal karnawałowy.
 • Walentynki.
 • Światowy Dzień Kota.
 • Dzień Kobiet.
 • Dzień Mleka.
 • Powitanie wiosny.
 • Dzień Czekolady.
 • Dzień Gofra.
 • Festiwal Piosenki Przedszkolnej w RCK.
 • Święto Szkoły.
 • Uroczystości z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca.
 • Dzień Dziecka
 • Dzień otwartej szkoły.
 • Wyjścia do Regionalnego Centrum Kultury na przedstawienia teatralne.
 • Spotkania z policjantem, pielęgniarką, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 • Wyjazdy do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.
 • Wyjścia do kina.
 • Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej i do Muzeum Oręża Polskiego.
 • Udział w przedstawieniach szkolnych.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Dodatkowo organizowane są:
* zajęcia otwarte dla rodziców,
* imprezy okolicznościowe dla dzieci związane z tematami tygodniowymi.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY O "B"


1130 - 1145
Schodzenie się dzieci

Swobodne rozmowy i zabawy indywidualne.
Poznawanie możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci.
Praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze wyrównawczo-terapeutycznym i stymulującym
1145 - 1200
Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
1200 - 1230
II śniadanie
1230 - 1430
Zajęcia dydaktyczne w grupie. Prowokowanie do podejmowania różnorodnych działań poznawczych przez dzieci, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju.
1430 - 1530
Zabawy ruchowe, rozwijanie sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej.
Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. - gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
(w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach)
1530 - 1600
Obserwacja pedagogiczna, zabawy integracyjne.
Ćwiczenia graficzne, rozwiązywanie zagadek i rebusów, gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie bajek, utrwalanie wierszy, piosenek.
1600 - 1630
Rozchodzenie się dzieci

Swobodne zabawy w kącikach tematycznych z niewielkim udziałem Nauczyciela. Rozwijanie specyficznych cech psychofizycznych, uzdolnień i cech poznawczych.
Porządkowanie sali. Podsumowanie wydarzeń dnia. Planowanie dnia następnego.

początek stronyZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE


  WRZESIEŃ
  PAŹDZIERNIK
  LISTOPAD
  GRUDZIEŃ
  STYCZEŃ
   LUTY


  MOLE KSIĄŻKOWE

GALERIA GRUPY O "B"PIJ MLEKO BĘDZIESZ WIELKI

„Różne są przetwory z mleka
zatem niechaj nikt nie zwleka
dnia każdego to zasada
coś z nabiału każdy zjada”
02 lutego w grupie 0 B obchodziliśmy Dzień Mleka. Tego dnia w naszej grupie dominował kolor biały. Podczas zajęć przedszkolaki dowiedziały się skąd pochodzi mleko i gdzie się je przerabia na pyszne sery i jogurty, a przede wszystkim jak bardzo zdrowo jest pić mleko i jeść nabiał. Dzień mleka rozpoczęliśmy wysłuchaniem wiersza „Mleko”, a następnie dzieci wymieniały jakie opakowania przyniosły z domu po produktach mlecznych. Na zakończenie mlecznego dnia dzieci wykonały pracę w grupach (przetwory mleczne), kolorowały obrazek przedstawiający krowę a co najważniejsze smakowały mleko! Dzień był biały i mleczny :)
Notatka: p. I. KonkolDzień Babci i Dziadka w przedszkolu

Styczeń choć jest miesiącem zimowym, ale w sercach przedszkolaków gorąco obchodzony jest w Grupie 0 „A” i 0 „B” Dzień Babci i Dziadka. 31.01.2018 r. do swoich pociech przybyli najukochańsi dziadkowie. Obie grupy przedstawiły program artystyczny, w którym pokazali swoje umiejętności muzyczne, ruchowe i recytatorskie. Dzieci po raz kolejny rozgrzały jasełkowym występem serca widzów. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali występ swoich milusińskich. Dzieci dla dziadków przygotowały upominki, które wręczyły po uroczystości. Poprzez występ dzieci wyraziły swoje uczucia i podziękowanie za wychowanie. Takie spotkania pełne uśmiechów, wzruszeń i radości wzmacniają więzi emocjonalne z rodziną, uczą dzieci sposobów wyrażania uczuć oraz szacunku dla osób starszych… a wcale nie trzeba dużo by uszczęśliwić najbliższe osoby.
Sto lat kochani Dziadkowie !
Notatka: p. I. KonkolBal Karnawałowy

11 stycznia 2018r. w naszym Oddziale Przedszkolnym już od rana było bardzo gorąco, a wszystko to za sprawą atmosfery związanej z Balem Karnawałowym, na który wszyscy tak długo czekaliśmy.
Nasz Oddział Przedszkolny minuty na minutę zapełniał się pięknymi królewnami, księżniczkami i wróżkami. Zawitali również: policjanci, supermani, batmani oraz inni bohaterowie znanych i lubianych przez dzieci bajek. Aż trudno było wśród nich rozpoznać naszych przedszkolaków! Zabawom i szaleństwom przy muzyce nie było końca! :)
Notatka p. Natalia Mierkiewicz, zdjęcia p. Eliza Dziubak

Jasełka „Maleńka miłość”

5 i 6 latki z Grupy 0 A i 0 B we wtorek 19.12.2017 r. wprowadziły wszystkich Gości w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia . Przygotowały pod okiem pań Uroczyste Jasełka, do których bardzo pilnie się przygotowywały. Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych i pięknych strojach prezentowali się na tle bożonarodzeniowej dekoracji. W przedstawieniu wziął udział: Narratorzy, Józef, Maryja i dzieciątko Jezus, Trzej Królowie, Aniołki, Pasterze oraz Dzieci. Z dużym przejęciem i zaangażowaniem mali aktorzy odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne. Wszystkim przedszkolakom należą się ogromne pochwały za zaangażowanie, wyuczone role, kolędy i pastorałki, dzięki którym stworzyły wspaniałą, świąteczną atmosferę i podbiły serca całej widowni.
Notatka: p. I. KonkolWYNIKI KONKURSU „Najładniejszy stroik bożonarodzeniowy”

W okresie przedświątecznym w grupie 0 „B” 22.12.2017 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy stoik bożonarodzeniowy.
W konkursie wzięło udział 5 dzieci: Julia Giżanowska, Maja Brejnak, Franciszek Żak, Michał Mechecki, Kacper Bogumiak.
Wszystkie stroiki były piękne, a dzieci otrzymały nagrody i dyplomy.
Dziękuje Dzieciom i Rodzicom za zaangażowanie.
Notatka: p. I. Konkol

Wspólne kolędowanie

W ostatnim dniu przed Świętami Bożego Narodzenia 22.12.2017 r. odbyło się wspólne kolędowanie w Grupie 0 B, na którym wszyscy śpiewaliśmy kolędy i pastorałki. Podczas kolędowania dzieci składały sobie życzenia Bożonarodzeniowe. W przedszkolu wytworzyła się radosna i świąteczna atmosfera.
Notatka: p. I. Konkol

Czerwonokrzyska Gwiazdka

Akcja charytatywna ,,Czerwonokrzyska Gwiazdka’’ została zakończona 15.12.2017r.
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego – grupa 0 A i 0 B przyłączyły się do szlachetnej akcji organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.
Akcja dotyczyła zbiórki żywności i słodyczy. Dary posłużyły do uzupełnienia paczek przygotowywanych dla najbardziej potrzebujących rodzin.
Udało nam się zebrać wiele darów w postaci żywności. Kartony z żywnością zostały przekazane do punktu PCK w Kołobrzegu.
Bardzo dziękujemy dzieciom i rodzicom z obu grup 0, a także uczniom naszej szkoły, którzy również dołączyli się do tej zbiórki. Dziękujemy!
Organizatorzy akcji: N. Mierkiewicz i I. Konkol
Notatka: p. N. MierkiewiczŚwięta tuż, tuż …

13 grudnia 2017 r. w naszym oddziale przedszkolnym w Grupie 0 „B” zorganizowane zostały warsztaty świąteczne dla rodziców i ich dzieci. Celem warsztatów było wykonanie ozdób świątecznych wspólnie z rodzicami. Rodzice i dzieci wykonali piękne kartki świąteczne i renifery, wykazując się zaangażowaniem i pomysłowością. Był to naprawdę mile spędzony cza, podczas, którego dzieci i rodzice wspólnie pracowali, jednocześnie świetnie się bawiąc przy świątecznych kolędach. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za przybycie i ciepłą świąteczną atmosferę.
Notatka: p. I. Konkol

MIKOŁAJKI

Jest taki dzień w miesiącu Grudniu, który dzieci zaliczają do jednego z najbardziej oczekiwanych dni w roku. Jest to dzień, kiedy dzieci czekają na Świętego Mikołaja. W tym dniu każdy przedszkolak wykonał prace plastyczne, na których oczywiście królował Mikołaj. Oprócz prac plastycznych dzieci przygotowały piosenkę, którą mogły zaprezentować przed tak wyjątkową osobą.
Wszystkie dzieci z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi i nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków. Święty Mikołaj nie zawiódł Nas i 06 Grudnia odwiedził dzieci z Grupy 0 „B”, a kiedy przekroczył przedszkolny próg i usiadł na wyjątkowym krześle, dzieci przywitały gościa piosenką, a Mikołaj wszystkim grzecznym dzieciom wręczył cudowne prezenty. Przedszkolaki z uśmiechem spędzili ten wyjątkowy dzień . Niestety nie został u Nas na długo, ponieważ musiał odwiedzić jeszcze inne dzieci. Mimo to: DZIĘKUJEMY ŚWIĘTY MIKOŁAJU !
Notatka: p. I. KonkolANDRZEJKI

30.11.2017 r. nasze Przedszkolaki przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Dzieci poznały tradycję andrzejkową i mogły „poznać swoją przyszłość” – tą bliską i tą daleką… „kim będę w przyszłości”. Były wróżby: „Kim będę?” , „Wyścig butów”, „Czarowanie”, „Serce i imię”, „Przyszłościowe kubeczki”, „Cukierkowa wróżba” i najbardziej oczekiwana wróżba „Lanie wosku”. Wszyscy świetnie się bawiliśmy i radośnie spędziliśmy andrzejkowo – wróżbowy dzień.
Notatka: p. I. KonkolBal jesienny jest czasem radości - kiedy wśród kolorowych liści wspaniała zabawa zagości !

Dzieci z Grupy 0 „A” i 0 „B” 16 listopada wcieliły się w jesienne postacie udekorowane kolorowymi liści i darami Jesieni. Wspólnie bawiły się śpiewając piosenki i tańcząc przy piosenkach o tematyce jesiennej. Oprócz tańców dzieci aktywnie uczestniczyły w różnych zabawach: rozwiązywały jesienne zagadki, rozpoznawały dary jesieni poprzez dotyk i wzięły udział w Quizie jesiennym. Przedszkolaki spędziły dzień radośnie wśród jesiennych tańców i zabawy. Dziękujemy Rodzicom za pomysły na dziecięce stroje, a dzieciom życzymy miłych wspomnień z tegorocznego balu jesieni.
Notatka: p. I. Konkol

Dzień Pluszowego Misia – zajęcia otwarte z rodzicami

25 – go listopada na całym świecie obchodzi się „Dzień Pluszowego Misia”. W naszym oddziale przedszkolnym w grupie 0 „B” również obchodziliśmy to święto (24.11.2017r.), ale było to święto połączone z zajęciami otwartymi dla rodziców. W dniu obchodów święta misia przygotowanych było wiele atrakcji. W sali na honorowych miejscach siedziały przyniesione przez dzieci pluszowe misie. Na wstępie wszyscy wysłuchali historii pluszowego misia- już ponad 100 lat misie towarzyszą dzieciom na całym świecie. Dzieciaki wymieniały jakie znają Misie oraz przypomniały sobie i innym jak nazywa się najstarszy miś: Miś Uszatek. Przedszkolaki układały misiowe puzzle: Uszatka, Coralgola, Trzech Misiów, Troskliwych Misiów, Puchatka i innych. W programie zajęć misie zapoznawały się ze sobą, były piosenki, tańce i oczywiście misiowe miodowe przysmaki. Wspólnie z rodzicami wszyscy razem bawiliśmy się na „misiowych zajęciach” przy znanych piosenkach. Nie zabrakło również misiowej budki, w której dzieci robiły sobie zdjęcia. Dzieci wspólnie z rodzicami wyklejały sylwety pluszaków włóczką.
Na koniec zajęć ogłoszono wyniki konkursu pt. „Mój kochany Miś”. Prace były piękne i wszystkie zostały nagrodzone.
• Julia Giżanowska
• Laura Pilipczuk
• Franciszek Żak
• Michał Mechecki
• Aleksander Margas
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy odwiedzili Nas w tym misiowym dniu, dziękujemy za wspólne świętowanie „Światowego Dnia Pluszowego Misia”.
Notatka: p. I. Konkol

Spotkanie z Panią Dentystką

Przedszkolaki wiedzą jak dbać o zęby, ale tej wiedzy nigdy za mało... Dzieci z Grupy 0 B uczestniczyły w spotkaniu z Panią Dentystką. Tłumaczyła ona dzieciom, jak należy dbać o higienę jamy ustnej, w jaki sposób i ile czasu należy czyścić zęby. Przedszkolaki dowiedziały się, że słodycze można jeść bez większej szkody dla zębów, ale….. raz w jednej porcji. Potem należy je oczywiście porządnie wyszorować. Pani Dentystka przyniosła ze sobą kilka oryginalnych rekwizytów. Wielkim zainteresowaniem dzieci cieszył się model szczęki. Celem spotkania było przybliżenie sylwetki dentysty, zapoznanie ze sposobami dbania o zęby, zmniejszenie obawy przed wizytą w gabinecie dentystycznym oraz zachęcenie dzieci do kontroli zębów. Mamy nadzieję, że od tej pory już nikt z przedszkolaków nie będzie bał się wizyty u stomatologa, a jak należy dbać o zęby zapamięta na zawsze. Dziękujemy Panu Pawłowi Myszyńskiemu za zaproszenie Nas na spotkanie z Panią dentystką :)
Notatka: p. I. Konkol

Narodowe Święto Niepodległości

W naszym Oddziale Przedszkolnym obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji wszystkie obie grupy ,,0’’ zebrały się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas – Polaków dzień.
Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszym Oddziale Przedszkolnym i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków”.
Notatka: p. N. Mierkiewicz

Czerwonokrzyska Gwiazdka

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II W Kołobrzegu przyłącza się do szlachetnej akcji organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.
Akcja dotyczy zbiórki żywności i słodyczy w ramach akcji "Czerwonokrzyska Gwiazdka".
Wszyscy ludzie dobrego serca mogą oddać osobom potrzebującym produkty żywnościowe . Dary posłużą do uzupełnienia paczek przygotowywanych dla najbardziej potrzebujących rodzin.
Produkty żywnościowe można przynosić do dnia 15.12.2017r. i zostawić w koszu na pierwszym holu oraz w Oddziale Przedszkolnym – w grupie ,,0’’.
Serdecznie zapraszamy do akcji wszystkich uczniów, rodziców nauczycieli.
Koordynatorzy akcji : p. Natalia Mierkiewicz i p. Izabela Konkol
 •   Czerwonokrzyska Gwiazdka

  Wycieczka do Skansenu Chleba

  10 listopada 2017 r. dzieci z Grupy 0 „B”, 0 „A” i z Oddziału wczesnego wspomagania odbyły wycieczkę do Skansenu Chleba w Ustroniu Morskim. Skansen Chleba jest miejscem w którym znajduje się 200 letni piec opalany drewnem. Dzieci wzięły udział w wykładzie na temat przeszłości tego miejsca i w warsztatach podczas, których zapoznały się z wypiekiem pieczywa, poznały narzędzia, które były używane w rolnictwie i poznały historię wypieku chleba. Największą atrakcją wycieczki było formułowanie bułeczek, a następnie wypieczenie ich w piecu. Przedszkolaki mogły skosztować pizze wypiekaną w 200-letnim piecu (pyszności), dostały soczki i słodkości. Każde dziecko wróciło do Przedszkola z własnoręcznie upieczoną bułką i dyplomem piekarza.
  Serdecznie dziękujemy pracownikom Skansenu Chleba za przemiłe i pyszne ugoszczenie. :)
  Notatka: p. I. Konkol

  Dzień Jeża w zerówce

  09 listopada obchodziliśmy w Grupie 5 i 6 latków Dzień Jeża – święto kłującego ssaka.
  W tym dniu dzieci przyniosły swoje pluszowe jeżyki i opowiadały o nich.
  Przedszkolaki poznały tryb życia jeży w środowisku naturalnym, dowiedziały się czym żywią się jeże, kiedy śpią, a kiedy się budzą i obejrzały bajkę o jeżu. Podczas zajęć była zabawa pt. „Na dywanie siedzi jeż…” oraz zabawa „Jeżyk śpi”. Z pomocą Pań dzieci z ogromnym zaangażowaniem wykonały masę solną, po czym powstały piękne kolczaste jeże sprawiając dzieciom wiele zabawy. Na koniec dnia każdy przedszkolak pokolorował jeżyki. Dzień Jeża spędziliśmy bardzo miło i sympatycznie.
  Notatka: p. I. Konkol  W świecie bajek i baśni …

  06 listopada z okazji Dnia Postaci z Bajek gościliśmy na zajęciach Panią Olę, która czytała dzieciom bajki.
  DZIĘKUJEMY ! – dzieci z Grupy 0 „B” :)
  Notatka: p. I. Konkol

  1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych

  Dzieci z Grupy 0 „B” już wiedzą, że jest to czas ciszy i zadumy... 31 października 2017 r. dzieci odwiedziły Lapidarium w Kołobrzegu by wraz ze swoimi Paniami zapalić znicze na miejscach pamięci. W ciszy i skupieniu wszyscy pomodlili się za tych, których z Nami już nie ma. Na koniec przedszkolaki obejrzały krótkie filmy o Dniu Wszystkich Świętych.
  Notatka: p. I. Konkol  Bal owocowo – warzywny

  25 października 2017 r. w oddziale przedszkolnym w Grupie 0 „B” odbył się Bal witaminowy owocowo – warzywny. W tym dniu głównym motywem były owoce oraz warzywa. Dzieci z pomocą rodziców przebrały się w kreacje warzyw i owoców oraz wzięły udział w zabawach i tańcach. Na bal przyszły czerwone i zielone jabłuszka, dynie, marchewki, truskawki i banany. Wszyscy wspaniale się bawili przy owoco – warzywnych piosenkach, uczestniczyli w konkursach i rozwiązywali zagadki. Po tańcach dzieci nabierały siły jedząc smaczne owoce i warzywa zakupione przez Rodziców :)
  Dziękuje Rodzicom za współpracę.
  Notatka: p. I. Konkol  Pasowanie na Przedszkolaka

  30 października 2017 r. dzieci z Oddziału Przedszkolnego – grupy ,,O’’ oraz ,,Krasnoludki’’ zostały uroczyście pasowane i oficjalnie przyjęte do grona przedszkolaków.
  W tym uroczystym dla dniu, Pani wicedyrektor – Renata Kurdybacha pogratulowała dzieciom i życzyła wesołej zabawy oraz czerpania radości z bycia przedszkolakiem.
  Gościem specjalnym na tej uroczystości był pan - Janusz Gromek – Prezydent Miasta Kołobrzeg.
  Przedszkolaki zaprezentowały przygotowany wcześniej program artystyczny. Był to ich pierwszy tak ważny debiut przed publicznością. Chociaż do przedszkola uczęszczają dopiero dwa miesiące , to z wielkim zaangażowaniem zaprezentowały swoje umiejętności. Występ bardzo się podobał, a mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Niejednej mamie ze wzruszenia zakręciła się łza w oku. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania: uroczyste przyrzeczenie i dotknięcie przez pana Prezydenta zaczarowanym ołówkiem. Dzieci zostały obdarowane pamiątkowymi dyplomami. Po oficjalnej części pasowania na przedszkolaka, dzieci i dumnych ze swoich pociech rodziców czekał słodki poczęstunek.
  Notatka: p. N. Mierkiewicz

  więcej zdjęć


  Dzień Marchewki

  Dzieci z grupy 0 „B” poznawały walory smakowe i zdrowotne marchewki. Działo się to podczas obchodów Dnia Marchewki. 13 października 2017 r. w zerówce odbył się pomarańczowy Dzień Marchewki. Celem zajęć było zwrócenie uwagi na walory odżywcze i smakowe marchewki oraz kształtowanie nawyku spożywania warzywa w różnej postaci. Tego dnia w przedszkolu dominował kolor pomarańczowy z akcentem zielonego. Przedszkolaki otrzymały list od marchewki, która zaprosiła dzieci do wspólnych tańców i zabaw. Podczas zajęć został wybrany król i królowa koloru pomarańczowego. Dzieci rozwiązywały zagadki, uczestniczyły w zabawach ruchowych, a po tańcach i zabawach nastąpiła degustacja soku z marchwi, chrupanie surowej oraz gotowanej marchewki. Na koniec zajęć z radością zostały wykonane marchewkowe stworki . Dzień był pełen pomarańczowego śmiechu i zabawy.
  Notatka: p. I. Konkol  Światowy Dzień Chleba

  16 października 2017 r. przedszkolaki obchodziły Światowy Dzień Chleba. Tego dnia odbyła się pogadanka na temat: jak powstaje chleb i z czego jest zrobiony? Dzieci miały okazję degustować chleb upieczony przez Wychowawcę grupy. Wspólnie omawiali jaka jest kolejność dodawania produktów potrzebnych do wypieku chleba. Przedszkolaki 10 listopada wybierają się do Skansenu Chleba w Ustroniu Morskim, aby uczestniczyć w warsztatach pokazowych wypieku chleba. :)
  Notatka: p. I. Konkol

  DZIEŃ UŚMIECHU

  „Mały, czy duży niech zawsze pamięta, aby jego buzia była zawsze uśmiechnięta”- to hasło towarzyszyło Nam w piątek podczas wspólnej zabawy, gdzie dzieci uczyły się rozpoznawać i określać stany emocjonalne.
  06.10.2017 r. obchodziliśmy w Grupie 0 „B” Światowy Dzień Uśmiechu. Zadaniem każdego dziecka było rozśmieszenie siebie nawzajem oraz powiedzenie sobie miłych słów.
  Z zaangażowaniem dzieci kolorowały wesołe minki i wręczały swoim kolegom i koleżankom z dużym uśmiechem na twarzy. Wszyscy starali się utrzymać radosny nastrój do końca dnia. Cały dzień był uśmiechnięty. :)
  Uśmiechajmy się na co dzień – nie tylko w ten dzień !
  Notatka: p. I. Konkol  DZIEŃ CHŁOPAKA PRZEDSZKOLAKA

  29.09.2017r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Chłopaka.
  Z okazji tego święta dziewczynki złożyły chłopcom najlepsze życzenia, zaśpiewały „sto lat”, uściskały i wręczyły Ordery Super Chłopaka ! :)
  Tym razem podczas wspólnej zabawy to dziewczynki prosiły chłopców do tańca i czytały swoim kolegom bajki. Z okazji tego święta nasi panowie również otrzymali od dziewczynek słodki upominek - batonika. W tym dniu chłopcy czuli się wyróżnieni, a dzień upłynął nam w miłej i radosnej atmosferze.
  Notatka: p. I. Konkol  Wyniki konkursu plastycznego „Bezpieczna droga do przedszkola”

  Wrzesień to nie tylko czas, kiedy dzieci poznają nowych rówieśników w grupie przedszkolnej, ale jest to również czas, kiedy każdy Przedszkolak poznaje zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  26 września w Grupie 0 „B” został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Bezpieczna droga do przedszkola”. W konkursie wzięło udział 7 dzieci:
  1. Bogumiak Kacper
  2. Brejnak Maja
  3. Kuchciak Jessica
  4. Margas Aleksander
  5. Mechecki Michał
  6. Szablewska Kaja
  7. Żak Franciszek
  Wszystkie prace były piękne i każdy przedszkolak zajął I miejsce ! Dzieci otrzymały imienne dyplomy oraz odblaski na rękę. Wszystkim dzieciom składam gratulację, a rodzicom podziękowania za współpracę. 
  Notatka: p. I. Konkol

  „Pani Jesień do Nas przyszła …”

  22 września 2017 r. dzieci z Grupy 0 „B” przywitały „Panią Jesień”. Tego dnia kończy się astronomiczne lato, a zaczyna się kolejna pora roku – złocista jesień. Celem zajęć było utrwalenie wiadomości o jesieni, integrowanie się dzieci oraz wspólna zabawa z Panią Jesień. Pani Jesień, która dzisiaj zaczęła swoje panowanie weszła z wielkim koszem: jabłek, orzechów, kasztanów, złocistych liści, grzybów, żołędzi i innych jesiennych darów. Poprosiła dzieci o wymienienie kolorów, które dominują Jesienią, dzieci odpowiadały na zagadki oraz każdy otrzymał jesienne opaski. Na koniec zajęć wykonaliśmy piękne jesienne jeżyki. Wszyscy się wspaniale bawili oraz miło i w dobrym humorze spędzili pierwszy, jesienny dzień.
  Notatka: p. I. Konkol  Bo bycie przedszkolakiem w ‘zerówce’ to wielka rzecz !

  W naszym przedszkolu 20 września 2017 r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Dzieci wzięły udział w wesołej zabawie, były tańce przy muzyce oraz słodki poczęstunek. Każdy przedszkolak otrzymał medal Przedszkolaka, życzenia oraz skromny prezencik. Dzieci poszły do domu radosne i dumne, bo to przecież bardzo ważny dzień dla każdego już ‘dużego’ przedszkolaka.
  Zapraszam do obejrzenia zdjęć.
  Notatka: p. I. Konkol

  początek strony

 • BIP
  FACEBOOK
  DZIENNIK

  Dziennik elektroniczny:

  Logowanie do dziennika

  Poradniki

  CYBERNAUCI
  SPONSORZY
  Telefon zaufania
  Pajacyk
  Bezpieczny internet


  Informacje

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Urząd Miasta Kołobrzeg

  Urząd Gminy Kołobrzeg

  Miejska Biblioteka Publiczna

  Regionalne Centrum Kultury

  Centralna Komisja Egzaminacyjna

  Losowa Fotka
  jpg_18.JPG
  jpg_18.JPG
  KOCHAMY I PAMIĘTAMY O JANIE PAWLE II - 2015
  Pogoda

  Pogoda dla Kołobrzegu
  według onet.pl