Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 20 Sierpień 2018, 14:14  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0" A
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0" B
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
null.gif sobek1 Bractwo
null.gif sobek1 Edukacyjna przygoda
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
news.gif sobek1 Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowy system oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki

Pliki do pobrania
Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0" A

Dzieci z oddziału przedszkolnego 5,6-latków GRUPY "0" otoczone są serdeczną opieką wychowawczyni pani mgr Natalii Mierkiewicz.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

Organizacja procesu wychowawczo - dydaktycznego opiera się na realizacji założeń "Podstawy programowej" zatwierdzonej przez MEN. Realizacja podstawy wspierana jest wybranym przez Radę Pedagogiczną programem wychowania: "Trampolina. Zanim zostaniesz uczniem" wyd. PWN

Pomagamy dziecku:

 • poczuć się bezpiecznie w grupie rówieśniczej i w szkole,
 • organizujemy zabawy i gry integrujące,
 • w radzeniu sobie w nowych sytuacjach,
 • w kształtowaniu odporności emocjonalnej,
 • odróżniać to co jest dobre, a co złe,
 • rozwijać postawy asertywne,
 • rozwijać własną samodzielność, dbać o zdrowie i sprawność ruchową poprzez gry i zabawy ruchowe (spotkania z pielęgniarką szkolną, gry i zabawy na świeżym powietrzu)
 • poznawać sztukę (wyjścia do muzeum, kina, wyjazdy do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie im. Juliusza Słowackiego, udział w koncertach umuzykalniających w wykonaniu Filharmonii Koszalińskiej),
 • uczymy się przez zabawę rozwijać zdolności plastyczne, intelektualne.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

RODZICE:

 • informowani są na bieżąco o postępach i kłopotach swojego dziecka,
 • mogą korzystać z porad pedagoga, psychologa i logopedy,
 • zachęcani są do współpracy w kształtowaniu umiejętności i zdolności dziecka,
 • zapraszani są do współpracy i pomocy w organizowaniu uroczystości, wycieczek, wyjść do kina teatru.  Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go


HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ


Uroczystości i imprezy w roku szkolnym 2017/2018

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.
 • Pasowanie na przedszkolaka.
 • Dzień Przedszkolaka.
 • Bal jesienny.
 • Bal owocowo – warzywny.
 • Święto Marchewki.
 • Zabawa Andrzejkowa.
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia.
 • Mikołajki.
 • Wigilia grupowa.
 • Jasełka.
 • Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • Bal karnawałowy.
 • Walentynki.
 • Światowy Dzień Kota.
 • Dzień Jeża.
 • Dzień Wody
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Kobiet.
 • Dzień Mleka.
 • Powitanie wiosny.
 • Dzień Czekolady.
 • Dzień Gofra.
 • Uroczystości z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca.
 • Dzień Dziecka
 • Wyjścia do Regionalnego Centrum Kultury na przedstawienia teatralne.
 • Spotkania z policjantem, pielęgniarką, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 • Wyjazdy do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.
 • Wyjścia do kina.
 • Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej i do Muzeum Oręża Polskiego.
 • Udział w przedstawieniach szkolnych.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY O


730 - 800
Schodzenie się dzieci

Swobodne rozmowy i zabawy indywidualne.
Poznawanie możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci.
Praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze wyrównawczo-terapeutycznym i stymulującym
800 - 820
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i integracyjne.
Obserwacja pedagogiczna.
Ćwiczenia graficzne, rozwiązywanie zagadek i rebusów, gry i zabawy dydaktyczne.
820 - 830
Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
830 - 900
Śniadanie
900 - 1030
Zajęcia dydaktyczne. Prowokowanie do podejmowania różnorodnych działań poznawczych przez dzieci.
1030 - 1200
Zabawy ruchowe, rozwijanie sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej.

Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. - gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

(w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach)
1200 - 1230
Rozchodzenie się dzieci

Swobodne zabawy w kącikach tematycznych. Rozwijanie specyficznych cech psychofizycznych, uzdolnień i cech poznawczych. Podsumowanie wydarzeń dnia. Planowanie dnia następnego.

Zajęcia dodatkowe:

 • Rytmika : mgr T. Krzewina
 • Język angielski: mgr A. Waleriańczyk
 • Religia: mgr K. Zachaczewska
 • Logopedia: mgr B. Przychoćko

  początek strony  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE


    WRZESIEŃ
    PAŹDZIERNIK
    LISTOPAD
    GRUDZIEŃ
    STYCZEŃ
     LUTY
    MARZEC
    KWIECIEŃ
    MAJ
    CZERWIEC


    MOLE KSIĄŻKOWE

  GALERIA GRUPY "O" A


  Wycieczka do Straży Pożarnej

  W dniu 7 maja 2018 roku dzieci z grupy 0 A i 0 B wraz z wychowawczyniami wybrały się na wycieczkę do Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, aby poznać tajniki pracy strażaków.

  W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku.
  Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do różnych wypadków nie tylko samochodowych.
  Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudziły wozy strażackie. Dzieci mogły je z bliska oglądać oraz podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy.
  Przy okazji utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej- 998 i numer alarmowy – 112 .
  Przez chwilę wszyscy uczestnicy wycieczki mogli poczuć się jak strażacy, przymierzając hełm strażacki i umundurowanie.
  Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem podczas którego nabyły cenną wiedzę, która utrwalana będzie przy każdej okazji.
  Po wizycie w straży dzieci przyznały, że ten zawód chociaż jest niebezpieczny to bardzo im się podoba.
  Ta wizyta z pewnością na długo zostanie w pamięci przedszkolaków.
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Wyjście do RCK

  26 kwietnia 2018r. wybraliśmy się do RCK w Kołobrzegu na spektakl pt.” Zaklęte granie” wystawione przez teatr ARTENES z Wrocławia.
  Spektakl poruszał problem zbyt długiego spędzania czasu przy komputerze. Cały spektakl przemawiał do dzieci nie tylko słowem, ale obrazem i przykładem. Nie zapomniano o piosenkach, kostiumach i multimedialnych efektach scenicznych.
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Dzień Gofra

  To był kolejny udany dzień :) Obchodziliśmy Dzień Gofra. Nasza Pani opowiedziała nam skąd pochodzi ten słodki Dzień. Dowiedzieliśmy się również co jest potrzebne, żeby wykonać pyszne gofry.
  Następnie była degustacja chrupiących gofrów. Było pysznie :) Już się nie możemy doczekać kolejnego Dnia Gofra :)
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz

  Dzień Czekolady

  12 kwietnia obchodziliśmy Dzień Czekolady.
  Odtańczyliśmy czekoladowy taniec ,,Czekolada’’ i obejrzeliśmy prezentację multimedialną „Historia Czekolady’’. Na deser była oczywiście czekolada :) Mogliśmy sami sobie przygotować czekoladowy deser :) To był słodki dzień!
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Dzień Słońca

  13 marca obchodziliśmy Dzień Słońca, który był równocześnie dniem żółtym w Naszym Oddziale Przedszkolnym. Zostaliśmy zapoznani z rolą Słońca w życiu człowieka, zwierząt, a także roślin. Dowiedzieliśmy się , że Słońce to ogromna gwiazda wokół , której krążą wszystkie planety. Przez cały dzień królowały zabawy ze słońcem i żółtym kolorem w roli głównej. Zrobiliśmy doświadczenia z kolorami oraz z topnieniem czekolady na słońcu. Zatańczyliśmy wspólnie taniec Kaczuchy, który nam się bardzo podobał. Na zakończenie zajęć wykonaliśmy pracę plastyczną. Za oknem zaświeciło dla piękne Słońce!
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Mam Talent

  10 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs ,,Mam Talent’’.
  Naszą grupę reprezentowała Marysia Kamińska. Zaśpiewała piosenkę pt: ,,Jesteśmy jagódki.
  Marysia pięknie zaśpiewała piosenkę i została nagrodzona gromkimi brawami :)
  Gratulujemy Marysi III miejsca :)
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Dzień Ziemi

  20 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Postanowiliśmy posprzątać nasz ogród przedszkolny. Zadbaliśmy o środowisko naturalne i otoczenie naszego przedszkola. Z uśmiechem na twarzy angażowaliśmy się w porządkowanie naszego przedszkolnego ogrodu.
  Była to wspaniała lekcja przyrody :)
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz

  Festiwal Piosenki Przedszkolnej

  W dniach 13-14 kwietnia 2018 r. w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolnej.
  W piątek 13 kwietnia 2018r. nastąpiła uroczysta inauguracja imprezy a następnie odbyły się prezentacje piosenek dzieci. Dnia 14 kwietnia 2018r. w sobotę odbył się jubileuszowy Koncert Galowy. Tradycyjnie na zakończenie został odśpiewany hymn festiwalu. Nasz Oddział Przedszkolny reprezentowała Maria Kamińska, która zaśpiewała piosenkę pt: ,,Jesteśmy Jagódki”. Marysia pięknie zaśpiewała piosenkę i została nagrodzona gromkimi brawami .
  Gratulujemy Marysi pięknego występu :)
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Powitanie wiosny

  21 marca powitaliśmy wiosnę!
  Podczas zajęć Nasza Pani opowiadała nam o zwyczajach związanych z powitaniem Wiosny.
  Następnie wybraliśmy się w kolorowy korowód na czele z Marzanną :) Pomaszerowaliśmy do parku a następnie naszego ogrodu, gdzie pożegnaliśmy Marzannę. Jesteśmy przyjaciółmi przyrody, dlatego nie utopiliśmy Marzanny w morzu, tylko spaliliśmy w ognisku.
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Przedstawienie Wielkanocne

  23.03.2018r. dzieci z grupy 0a i 0b zamieniły się w zające, kurki oraz inne postacie przedstawiające Wielkanocne zwyczaje. Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice. Wesołe wiersze i piosenki ubarwione kolorową dekoracją sali , wprowadziły wszystkich zebranych w świąteczny nastrój.
  Piękny występ przedszkolaków oczarował gości, co wyrażone zostało w podziękowaniach gromkimi brawami :)
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz

  Rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejsza Marzanna”

  21 marca w pierwszy dzień wiosny nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom. Konkurs ogłoszony został w Oddziale Przedszkolnym dla dzieci z grup 0 A i O B. Celem konkursu było kultywowanie tradycji ludowej oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej i przestrzennej. Do konkursu zgłosiło się dziesięcioro przedszkolaków. Wszystkie prace były piękne, dlatego każdy uczestnik zajął I miejsce!
  Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. Gratulujemy rodzicom i dzieciom pomysłowości :)
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz

  Światowy Dzień Wody

  22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Uczestniczyliśmy w zabawach badawczych z wodą, rozwiązywaliśmy zagadki o wodzie. Bawiliśmy się w kalambury ,,Do czego potrzebna jest woda’’? Wypiliśmy kubek zdrowej wody :)
  Zajęcia i zabawy przeprowadzane tego dnia uświadomiły nam jak wielkie znaczenie ma woda w przyrodzie i konieczność jej oszczędzania.
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz

  Wielkanocne warsztaty plastyczne z Rodzicami

  Kolejne warsztaty świąteczne już za nami. Tym razem tematem przewodnim były wielkanocne kurczaczki i zajączki. Dzięki twórczym pomysłom Rodziców i Dzieci każdy zając i kurczak był inny i wyjątkowy :) W powietrzu czuć było już zbliżające się Dziękujemy Rodzicom za przybycie i mile spędzony czas!
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz

  Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Mój przyjaciel z dobranocki – Reksio”

  Nasz kolega z grupy Mirek Błaszczyk wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym pt: ,,Mój przyjaciel z dobranocki – Reksio”, zorganizowanym przez Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle. Konkurs został zorganizowany w ramach kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom.
  Serdecznie gratulujemy Mirkowi, ponieważ jego praca została WYRÓŻNIONA!
  yczymy Mirkowi dalszych sukcesów :)
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Urodziny Mirka

  Radosnym i miłym dniem dla każdego z nas są urodziny obchodzone w gronie rówieśników. W takim dniu uczymy się sprawiać innym radość, składamy solenizantowi życzenia, śpiewamy ,,Sto-lat”.
  08 marca 2018r. swoje 6 - te urodziny obchodził Mirek. Wszyscy złożyliśmy naszemu koledze życzenia. Poczęstował nas pysznymi babeczkami :) Sto lat Mirku! :)
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Dzień Kobiet

  8 marca to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te małe. W tym szczególnym dniu chłopcy składali życzenia dziewczynkom .Nie obyło się bez słodkości, drobnych upominków i kwiatów... Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez calutki dzień, a chłopcy zachowywali się jak prawdziwi gentelmani, byli przemili, uczynni i sympatyczni:)
  Wszystkie dziewczynki dziękują chłopcom za piękne życzenia, kwiaty i promienny uśmiech...
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Dzień Dinozaura

  Luty jak każdy miesiąc w zerówce, jest pełen niespodzianek, a także okazji do zdobywania wiedzy o świecie. 26 lutego to Dzień Dinozaura. W tym dniu obchodziliśmy święto znanych, prehistorycznych stworzeń. Dzieci poznały historię dinozaurów, dowiedziały się kiedy żyły, czym się żywiły i jak wyglądały. Bawiliśmy się również w dinozaury. Niektórzy z nas przynieśli ciekawostki, książki oraz figurki dinozaurów. Wspaniałą przygodę zakończyliśmy wykonaniem dinozaura z balona :) To był kolejny ciekawy dzień!
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz

  Wycieczka do Multikina

  Każda wycieczka stwarza doskonałą okazję do wyzwalania wielostronnej aktywności dzieci, dostarcza nowych doświadczeń, wzbudza ich ciekawość poznawczą, stwarza liczne sytuacje wychowawcze w tym również te, które sprzyjają kształtowaniu pozytywnych relacji miedzy dziećmi. Dla dzieci w wieku przedszkolnym celem wycieczki do kina jest nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych ale również wdrażanie do właściwych zachowań podczas pobytu w kinie. W czasie wycieczki łączy dzieci wspólne radosne przeżycie, co sprawia, że wytwarza się przyjemna atmosfera, ułatwiająca serdeczne kontakty, okazywanie sobie uprzejmości, wyzwalająca serdeczność i koleżeńskość.
  W dniu 23.02.2018r. dzieci z grupy 0 a i 0 b wybrały się do Multikina do Koszalina na film pt: ,,Madika z Czerwcowego Wzgórza’’. To była nasza pierwsza wizyta w Multikina, dlatego mieliśmy okazję zwiedzić kino. Zobaczyliśmy jak wygląda projekcja filmów, gdzie się kupuje bilety oraz różne ciekawe zakątki kina :). Każdy z nas otrzymał ,,Certyfikat Kinomana’’ :)
  W drodze powrotnej dzieci dzieliły się swoimi pozytywnymi wrażeniami. Wycieczka wzbogaciła dzieci o nowe, ciekawe doświadczenia.
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz

  Zbiórka karmy

  W naszym Oddziale Przedszkolnym została zorganizowana zbiórka karmy dla zwierząt ze Schroniska Reks w Kołobrzegu. Udało nam się zebrać smakołyki dla kotków i piesków. Bardzo dziękujemy rodzicom oraz dzieciom za dary, które zostały przekazane do Schroniska :)
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Dokarmianie ptaków

  Już wiemy, co ptaki powinny jeść. Przynieśliśmy do zerówki pokarm dla skrzydlatych przyjaciół. Podczas dokarmiania ptaków dowiedzieliśmy sie, że bez naszej pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych zimowych warunków.
  Była to doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości oraz wrażliwości na losy zwierząt.
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz

  Dzień Kota

  W naszym Oddziale Przedszkolnym obchodziliśmy nietypowe święto „Święto kota”. W dniu święta kotów, od samego rana panowała u nas radosna atmosfera. Dzieci przygotowały różne ciekawostki na temat kotów. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej zabawy przy piosence „Dzień kota”.
  Nie zabrakło również wesołych kocich zabaw, zagadek i ciekawostek o kotach. Następnie dzieci uczyły się w jaki sposób opiekować się tymi zwierzętami, oglądały książeczki, zapoznawały się z kocimi obyczajami oraz sposobami pielęgnacji kotów. Były też wesołe „kocie zabawy” i ,, kocia dyskoteka’.
  Odwiedził nas przemiły kot naszego kolego Mirka – Tygrysek. Mirek oraz jego mama opowiedzieli nam o swoim puszystym przyjacielu :)
  Mama Mirka – Pani Kaja sprawiła nam słodką niespodziankę! Upiekła nam pysznego torta! Bardzo dziękujemy :)
  Celem obchodów tego dnia było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka oraz zwrócenie uwagi ludzi na los porzuconych i bezdomnych zwierząt.
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz

  Walentynki

  „Mam serduszko, wielkie serce, spójrz jakie czerwone.
  Kogo kocham, kogo lubię, rzucę w jego stronę.
  Ciebie kocham, Ciebie lubię, Ciebie pocałuję.
  A czerwone dziś serduszko, wszystkim podaruję"

  14 lutego 2018 r. roku był dla nas prawdziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni. Wzięliśmy udział w różnych zabawach związanych z walentynkami m.in.: losowaliśmy serca z imieniem kolegi, rozwiązywaliśmy zagadki dotyczące bohaterów bajek, bawiliśmy się zrobionymi przez siebie serduszkami. Nie zabrakło oczywiście sercowych kolorowanek, spontanicznych emocji oraz pozytywnych uczuć. Był to dzień miłych wrażeń.
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Sochocińskie guziki

  13 lutego 2018r. wybraliśmy się do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na wystawę ,,Sochocińskie guziki’’.
  Podczas zajęć dowiedzieliśmy się, Historia guzików sochocińskich z muszli sięga lat 70 XIX wieku. Wtedy to w Łodzi i Warszawie zaczęły powstawać fabryki produkujące konfekcję. Nastąpiło zapotrzebowanie na guziki. Jako pierwsi w Sochocinie tą profesją zaczęli trudnić się Żydzi. Surowiec, czyli muszle wyławiano z okolicznej Wkry, w późniejszym czasie sprowadzano je z miejscowości położonych nad Narwią, Bugiem i Wisłą.
  Ideą ekspozycji jest pragnienie ocalenia od zapomnienia historii unikalnego rzemiosła, charakterystycznego dla Sochocina. To także próba wskrzeszenia tradycji i pamięci o ludziach, którzy kształtowali oblicze miejscowości nad Wkrą.
  To była bardzo pouczająca lekcja :)
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Zajęcia z języka angielskiego

  Zajęcia z języka angielskiego z panią Adą są zawsze bardzo ciekawe! Ostatnio pani Ada zrobiła nam miłą niespodziankę :) Przyszła do nas z gośćmi z Anglii. Była to Natalia i Alex. Mogliśmy im zaprezentować swoje umiejętności oraz porozmawiać. Alex przyniósł ze sobą niezwykłe pudełko, bo uwielbia czarować :) Pokazał nam kilka sztuczek. To były świetne zajęcia :) Zapraszamy do nas ponownie :)
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Międzynarodowy Dzień Pizzy

  9 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Mimo, że nie jest to popularne święto a przysmak ten nie znajduje się w Piramidzie Zdrowego Odżywiania, o której ciągle przypominamy naszym przedszkolakom, w tym dniu postanowiliśmy zrobić wyjątek :)
  W czasie zajęć dowiedzieliśmy się skąd pochodzi to pyszne danie oraz wykonaliśmy pizzę z kolorowego papieru.
  Mama Mirka oraz Dawida przygotowały dla nas przepyszną pizzę :) Była bardzo smaczna, każdy z nas zjadł wszystko z talerzyka  Bardzo dziękujemy za pyszną niespodziankę!
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz

  Występ z piosenkami z języka angielskiego

  9 lutego mogliśmy zaprezentować się w szkole jako najmłodsi uczestnicy na scenie z piosenkami, których uczymy się na zajęciach z języka angielskiego. Zaśpiewaliśmy dwie ulubione piosenki. Nasz występ bardzo się podobał starszym uczniom, a Pani Ada była z nas bardzo dumna :)W nagrodę otrzymaliśmy dyplom i słodkie upominki :)
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Nauka wiązania sznurowadeł

  Ostatnio odwiedzili nas nasi starsi koledzy z klasy I b. Przynieśli ze sobą buty do ćwiczenia wiązania sznurowadeł. Każdy pierwszak z wielkim zaangażowaniem uczył nas wiązania butów :) To była świetna lekcja, a przy tym dobra zabawa :) Nie jednemu z nas udało się zawiązać buta! Bardzo dziękujemy dzieciom oraz pani Anecie!
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Maski karnawałowe - konkurs

  W naszej grupie odbył się konkurs plastyczny pt: ,,Maska karnawałowa’’. Naszym zadaniem było wykonanie maski dowolną techniką.
  Doskonaliliśmy swoją sprawność manualną – wycinaliśmy, przyklejaliśmy i ozdabialiśmy maski. Maski wyglądają bardzo efektownie.
  Każdy z nas otrzymał upominki i dyplomy, a najciekawsze maski zostały przekazane na szkolny konkurs ,,Najpiękniejsza Maska Karnawałowa’’.
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz

  Dzień biały – dzień mleka

  2 lutego obchodziliśmy Dzień Mleka. Nasza sala zmieniła się w "wielką krainę mlekiem płynącą". W tym dniu dominował kolor biały. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się skąd się bierze mleko, gdzie się je przerabia na pyszne sery i jogurty, a przede wszystkim jak bardzo zdrowo jest pić mleko i jeść nabiał i jakie to ma znaczenie dla organizmu każdego człowieka. Każdy z nas przyniósł z domu różne opakowania po produktach mlecznych. Wykonaliśmy również wspólnie prace, które przedstawiają produkty mleczne. Jednak najwięcej frajdy sprawiła dzieciom degustacja pysznego mleka :)
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu

  Styczeń choć jest miesiącem zimowym, ale w sercach przedszkolaków gorąco obchodzony jest w Grupie 0 „A” i 0 „B” Dzień Babci i Dziadka. 31.01.2018 r. do swoich pociech przybyli najukochańsi dziadkowie. Obie grupy przedstawiły program artystyczny, w którym pokazali swoje umiejętności muzyczne, ruchowe i recytatorskie. Dzieci po raz kolejny rozgrzały jasełkowym występem serca widzów. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali występ swoich milusińskich. Dzieci dla dziadków przygotowały upominki, które wręczyły po uroczystości. Poprzez występ dzieci wyraziły swoje uczucia i podziękowanie za wychowanie. Takie spotkania pełne uśmiechów, wzruszeń i radości wzmacniają więzi emocjonalne z rodziną, uczą dzieci sposobów wyrażania uczuć oraz szacunku dla osób starszych… a wcale nie trzeba dużo by uszczęśliwić najbliższe osoby.
  Sto lat kochani Dziadkowie !
  Notatka: p. I. Konkol  Bal Karnawałowy

  11 stycznia 2018r. w naszym Oddziale Przedszkolnym już od rana było bardzo gorąco, a wszystko to za sprawą atmosfery związanej z Balem Karnawałowym, na który wszyscy tak długo czekaliśmy.
  Nasz Oddział Przedszkolny minuty na minutę zapełniał się pięknymi królewnami, księżniczkami i wróżkami. Zawitali również: policjanci, supermani, batmani oraz inni bohaterowie znanych i lubianych przez dzieci bajek. Aż trudno było wśród nich rozpoznać naszych przedszkolaków! Zabawom i szaleństwom przy muzyce nie było końca! :)
  Notatka p. Natalia Mierkiewicz, zdjęcia p. Eliza Dziubak

  Jasełka „Maleńka miłość”

  5 i 6 latki z Grupy 0 A i 0 B we wtorek 19.12.2017 r. wprowadziły wszystkich Gości w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia . Przygotowały pod okiem pań Uroczyste Jasełka, do których bardzo pilnie się przygotowywały. Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych i pięknych strojach prezentowali się na tle bożonarodzeniowej dekoracji. W przedstawieniu wziął udział: Narratorzy, Józef, Maryja i dzieciątko Jezus, Trzej Królowie, Aniołki, Pasterze oraz Dzieci. Z dużym przejęciem i zaangażowaniem mali aktorzy odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne. Wszystkim przedszkolakom należą się ogromne pochwały za zaangażowanie, wyuczone role, kolędy i pastorałki, dzięki którym stworzyły wspaniałą, świąteczną atmosferę i podbiły serca całej widowni.
  Notatka: p. I. Konkol  Czerwonokrzyska Gwiazdka

  Akcja charytatywna ,,Czerwonokrzyska Gwiazdka’’ została zakończona 15.12.2017r.
  Dzieci z Oddziału Przedszkolnego – grupa 0 A i 0 B przyłączyły się do szlachetnej akcji organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.
  Akcja dotyczyła zbiórki żywności i słodyczy. Dary posłużyły do uzupełnienia paczek przygotowywanych dla najbardziej potrzebujących rodzin.
  Udało nam się zebrać wiele darów w postaci żywności. Kartony z żywnością zostały przekazane do punktu PCK w Kołobrzegu.
  Bardzo dziękujemy dzieciom i rodzicom z obu grup 0, a także uczniom naszej szkoły, którzy również dołączyli się do tej zbiórki. Dziękujemy!
  Organizatorzy akcji: N. Mierkiewicz i I. Konkol
  Notatka: p. N. Mierkiewicz  Zajęcia otwarte dla rodziców

  15 grudnia 2017 r. odbyły się zajęcie otwarte o tematyce świątecznej. W trakcie zajęć w tle słychać było kolędy, które były miłym akcentem wprowadzającym w świąteczną atmosferę. Dzieci wraz z rodzicami ozdabiali pierniki. Każdy mógł ozdobić swoje pierniczki kolorowym lukrem i różnymi posypkami w dowolny sposób.
  Kolejnym zadaniem było wykonanie łańcucha z kolorowego papieru. Każdy z nas bardzo się napracował, rodzice nam pomagali. Udało nam się wspólnie wykonać bardzo długi i kolorowy łańcuch na choinkę.
  Był to naprawdę mile spędzony czas, podczas którego dzieci i ich rodzice wspólnie pracowali i jednocześnie świetnie się bawili. Udział w zajęciach otwartych był ciekawym doświadczeniem zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.
  Notatka: p. N. Mierkiewicz  Sukces Artura

  16 grudnia 2017 r. odbył się V Puchar Wybrzeża Dzieci w zapasach w stylu wolnym . Nasz kolega z grupy – Artur Tomczak zajął I miejsce!
  Gratulujemy Arturowi i życzymy dalszych sukcesów sportowych :)
  Notatka: p. N. Mierkiewicz

  Świąteczne kartki

  Nasi koledzy z grupy wzięli udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pt: ,,Kartka świąteczna’’ zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim. Wiktor, Artur i Mirek wykonali bardzo ładne prace. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu :)
  Notatka: p. N. Mierkiewicz  Jesienne głoski

  Miło jest nam poinformować, że nasz kolega z grupy – Mirosław Błaszczyk został wyróżniony w konkursie plastyczno – logopedycznym zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 6 w Kołobrzegu. Mirek otrzymał dyplom oraz nagrodę. Za udział w konkursie dyplom również otrzymała Natalia Wojtal. Gratulujemy! :)
  Notatka: p. N. Mierkiewicz

  Mikołajki

  06 grudnia do naszego Oddziału Przedszkolnego zawitał Święty Mikołaj. To była bardzo miła wizyta. Mikołaj rozdawał nam prezenty na, które tak długo czekaliśmy. Przygotowaliśmy piosenkę oraz wiersz specjalnie dla Świętego Mikołaja. Wszyscy odważnie podchodziliśmy do Mikołaja, który okazał się przyjazną postacią o magicznej mocy. Na koniec Mikołaj pożegnał nas i obiecał, że wróci w przyszłym roku, jeśli będziemy grzeczni. :)
  Notatka: p. N. Mierkiewicz  Konkurs plastyczny – Święty Mikołaj

  Konkurs plastyczny – Święty Mikołaj zorganizowany w Oddziale Przedszkolnym został rozstrzygnięty w dniu 6.12.2017r. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością w wykonaniu prac. Zostały zastosowane różne techniki. Wszystkie prace zostały nagrodzone dyplomami i upominkami. Serdecznie gratuluję :)
  Notatka: p. N. Mierkiewicz

  Pluszaki dla Pogotowia

  Miło mi poinformować, iż akcja ,,Pluszaki dla Pogotowia’’ zorganizowana przez grupę O ,,A’’ została pomyślnie zakończona. Zebraliśmy kilka worków pluszaków. Do akcji włączyła się również grupa 0 ,,B’’ oraz uczniowie naszej szkoły. Pluszaki zostały przekazane panu Grzegorzowi Wasiakowi – Ratownikowi Medycznemu z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratowniczego w Kołobrzegu.Pan Grzegorz odwiedził nas i mogliśmy zobaczyć i zwiedzić prawdziwą karetkę!
  Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom i przedszkolakom , którzy podzielili się pluszakami z dziećmi, które są również pacjentami przewożonymi w karetkach pogotowia.
  Notatka: p. N. Mierkiewicz  Kino Bambino

  W dniu 01 grudnia nasza sala zamieniła się w salę kinową :) Każdy z nas musiał podejść do kasy kinowej po bilet na film. Kolejnym zadaniem było odnalezienie swojego miejsca w odpowiednim rzędzie :) Gdy już usiedliśmy wygodnie w nagrodę dostaliśmy pyszny popcorn  Bardzo nam się podobał film w naszym kinie :)
  Notatka: p. N. Mierkiewicz

  Bal Czarownic i Czarodziejów

  Okazją aby dowiedzieć się co czeka nas w przyszłości było spotkanie andrzejkowe zorganizowane 30 listopada w naszym Oddziale Przedszkolnym.
  Tradycja wróżenia w wigilię św. Andrzeja jest głęboko zakorzeniona w naszej narodowej kulturze. Prawdziwa zabawa andrzejkowa musi być pełna wróżb. Najważniejsze z nich to wyścig butów, magiczne gwiazdy , cukierki z wróżbami, magiczne figury geometryczne czy czarodziejskie kubeczki z ukrytymi przedmiotami – dzięki tym tradycyjnym elementom andrzejek, dzieci mogły pobawić się w poznawanie swojej przyszłości, co dostarczyło przedszkolakom wielu przeżyć i emocji. Spotkanie było również okazją do rozbudzenie u dzieci zainteresowania oraz chęci poznania polskiej ludowej tradycji.
  Dzieci miały również okazję pobawić się przy wesołej muzyce oraz spróbować pysznych smakołyków.
  Notatka: p. N. Mierkiewicz  Bal jesienny jest czasem radości - kiedy wśród kolorowych liści wspaniała zabawa zagości !

  Dzieci z Grupy 0 „A” i 0 „B” 16 listopada wcieliły się w jesienne postacie udekorowane kolorowymi liści i darami Jesieni. Wspólnie bawiły się śpiewając piosenki i tańcząc przy piosenkach o tematyce jesiennej. Oprócz tańców dzieci aktywnie uczestniczyły w różnych zabawach: rozwiązywały jesienne zagadki, rozpoznawały dary jesieni poprzez dotyk i wzięły udział w Quizie jesiennym. Przedszkolaki spędziły dzień radośnie wśród jesiennych tańców i zabawy. Dziękujemy Rodzicom za pomysły na dziecięce stroje, a dzieciom życzymy miłych wspomnień z tegorocznego balu jesieni.
  Notatka: p. I. Konkol

  Dzieci – dzieciom

  24 listopada zostaliśmy zaproszeni przez panią Aleksandrę Kunz i klasę II a na krótkie przedstawienie pt: ,,W zdrowym ciele zdrowy duch’’.
  Mieliśmy okazję obejrzeć jak nasi starsi koledzy pięknie występują. Młodzi aktorzy poradzili sobie świetnie! Bardzo nam się podobało! Nagrodziliśmy ich ogromnymi brawami :)
  Bardzo dziękujemy pani Oli za zaproszenie, a dzieciom gratulujemy zdolności aktorskich :)
  Notatka: p. N. Mierkiewicz  Święto Pluszowego Misia

  24 listopada obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia.
  Celem naszej zabawy było między innymi: przybliżenie w sposób bardzo przystępny, historii powstania pluszowego misia, przedstawienie różnych sylwetek misiów - bohaterów literackich, filmowych i muzycznych- Kubusia Puchatka, Misia Uszatka, Misia Kolargola oraz zachęcenie do poszanowania zabawek i wdrażanie do wypowiedzi na bliski dzieciom temat. Również zachęcanie do wspólnego śpiewania piosenek i zabawy przy muzyce. Przynieśliśmy z domu swoją ulubioną maskotkę, zaprosiliśmy je do gimnastyki porannej. Braliśmy udział w mini konkursie „Co wiem o misiach?’’. Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny ,,Miś - mój przyjaciel’’.
  Mama naszego kolegi Mirka, zrobiła nam pyszną niespodziankę! Upiekła nam misiowe muffinki - były piękne i przepyszne :) Bardzo dziękujemy pani Kai za te słodkości :) Zabawa była znakomita, wszystkim dopisywał dobry humor, nie brakowało także ochoty do pląsów- szkoda, że dzień minął tak szybko! Do domku wracaliśmy pełni wrażeń z dyplomami ,,Przyjaciela Pluszowego Misia’’.
  Notatka: p. N. Mierkiewicz  Wizyta w Miejskiej Bibliotece Dziecięcej

  W dniu 17 listopada odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę Dziecięcą. Z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z nowym miejscem. Dla zdecydowanej większości z nas była to pierwsza wizyta wśród tylu książek.
  Podczas wizyty w bibliotece mieliśmy możliwość przejść między regałami i zapoznać się z biblioteką. Pani bibliotekarka w przystępny sposób opowiadała o bibliotece i o zbiorach znajdujących się na półkach. Zobaczyliśmy jak wygląda karta czytelnika oraz poznaliśmy zasady wypożyczania książek.
  W trakcie pobytu w bibliotece mieliśmy okazję wysłuchać bajki pt: ,,Zoe i groszek’’. Bawiliśmy się w ciekawe zabawy z chustą edukcyjną. Przy stolikach oglądaliśmy różne ciekawe książki z kolorowymi ilustracjami Z pewnością jeszcze odwiedzimy Bibliotekę, bo bardzo nam się podobało :)
  Notatka: p. N. Mierkiewicz

  Dzień Kredki

  22 listopada obchodziliśmy niecodzienne święto – Dzień Kredki. Na pewno się domyślacie, że nudy nie było :) Oczywiście, że tak! :) W tym dniu w centrum naszego zainteresowania znajdowała się oczywiście - kredka. Wysłuchaliśmy ciekawego opowiadania ,, Bajka o Białej Krainie i czarnoksiężniku Koloruchu’’ oraz rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy kolory. W czasie zajęć rozwiązywaliśmy zagadki o kolorach oraz zobaczyliśmy różne rodzaje kredek. Przypomnieliśmy sobie również piosenkę ,,Kolorowe kredki’’ . Nie mogło zabraknąć również kolorowanek, które kolorowaliśmy oczywiście kredkami :) To był kolorowy dzień :)
  Notatka: p. N. Mierkiewicz  Narodowe Święto Niepodległości

  W naszym Oddziale Przedszkolnym obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji wszystkie obie grupy ,,0’’ zebrały się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas – Polaków dzień.
  Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszym Oddziale Przedszkolnym i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków”.
  Notatka: p. N. Mierkiewicz

  Jesienne głoski

  Nasza koleżanka Natalka oraz nasz kolega z grupy Mirek wykonali prace na konkurs logopedyczny ,,Jesienne głoski’’, zorganizowany przez Miejskie Przedszkole nr 6 w Kołobrzegu. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.
  Notatka: p. N. Mierkiewicz  Dzień Jeża

  10 listopada to Międzynarodowy Dzień Jeża - święto kłujących ssaków :). My w naszym Oddziale Przedszkolnym również obchodziliśmy ten dzień.
  Jeże towarzyszą nam od najmłodszych lat dzieciństwa w bajkach , wierszach, książeczkach, dlatego włączyliśmy się w obchody tego nietypowego święta.
  Nasi koledzy i koleżanki przygotowali ciekawe prezentacje na temat jeża. Spisali się na medal :) Wykonaliśmy wesołe jeżyki z masy solnej oraz makaronu - wykazaliśmy się niezwykłą inwencją twórczą.
  Wesoło bawiliśmy się i tańczyliśmy przy muzyce i piosenkach o jeżach. Była zabawa pt." Na dywanie siedzi jeż...." .
  Dzień Jeża spędziliśmy bardzo miło i sympatycznie :)
  Notatka: p. N. Mierkiewicz

  Sukces Artura

  Nasz kolega z grupy zajął I miejsce i w Turnieju Zapaśniczym o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wolin. Serdecznie gratulujemy Arturowi sukcesu sportowego :)
  Notatka: p. Natalia Mierkiewicz  Czerwonokrzyska Gwiazdka

  Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II W Kołobrzegu przyłącza się do szlachetnej akcji organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.
  Akcja dotyczy zbiórki żywności i słodyczy w ramach akcji "Czerwonokrzyska Gwiazdka".
  Wszyscy ludzie dobrego serca mogą oddać osobom potrzebującym produkty żywnościowe . Dary posłużą do uzupełnienia paczek przygotowywanych dla najbardziej potrzebujących rodzin.
  Produkty żywnościowe można przynosić do dnia 15.12.2017r. i zostawić w koszu na pierwszym holu oraz w Oddziale Przedszkolnym – w grupie ,,0’’.
  Serdecznie zapraszamy do akcji wszystkich uczniów, rodziców nauczycieli.
  Koordynatorzy akcji : p. Natalia Mierkiewicz i p. Izabela Konkol
 •   Czerwonokrzyska Gwiazdka

  Wycieczka do Skansenu Chleba

  10 listopada 2017 r. dzieci z Grupy 0 „B”, 0 „A” i z Oddziału wczesnego wspomagania odbyły wycieczkę do Skansenu Chleba w Ustroniu Morskim. Skansen Chleba jest miejscem w którym znajduje się 200 letni piec opalany drewnem. Dzieci wzięły udział w wykładzie na temat przeszłości tego miejsca i w warsztatach podczas, których zapoznały się z wypiekiem pieczywa, poznały narzędzia, które były używane w rolnictwie i poznały historię wypieku chleba. Największą atrakcją wycieczki było formułowanie bułeczek, a następnie wypieczenie ich w piecu. Przedszkolaki mogły skosztować pizze wypiekaną w 200-letnim piecu (pyszności), dostały soczki i słodkości. Każde dziecko wróciło do Przedszkola z własnoręcznie upieczoną bułką i dyplomem piekarza.
  Serdecznie dziękujemy pracownikom Skansenu Chleba za przemiłe i pyszne ugoszczenie. :)
  Notatka: p. I. Konkol

  BAL POSTACI Z BAJEK

  6 listopada obchodziliśmy w naszym Oddziale Przedszkolnym Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Mieliśmy z tej okazji bajkowy bal W tym dniu odwiedziła nas niezwykła księżniczka :) Księżniczka została z nami na balu i wesoło się z nami bawiła :)
  Na naszym balu było wiele ciekawych postaci z bajek : Sindbad, Smok, Transformers, Tygrysek, Rycerz, Spiderman, Szeryf Kaja, Księżniczka, Wróżka, Batman, Pinokio, Policjant i wiele innych :)
  Odgadywaliśmy zagadki, braliśmy udział w różnych zabawach i konkursach. Tańczyliśmy przy wesołej muzyce z naszych ulubionych bajek. Była również Bajkowa uczta :)
  Notatka: p. N. Mierkiewicz

  Palimy znicze

  1 listopada ….czas przybliżyć dzieciom kolejną polską tradycję – Wszystkich świętych – wiemy, że jest to dzień wspomnień, zadumy, odwiedzania grobów bliskich osób, które odeszły, palenia zniczy, składania kwiatów. Wybraliśmy się do pobliskiego Lapidarium, aby zapalić znicze. Jest to miejsce pamięci osób niemieckiego pochodzenia zamieszkujących Kołobrzeg dawno temu.
  Notatka: p. N. Mierkiewicz

  JESIENNE CUDACZKI

  Konkurs plastyczno – techniczny ,,Jesienne cudaczki’’ zorganizowany w naszej grupie został rozstrzygnięty. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na piękno polskiej przyrody jesienią , rozwijanie ich wyobraźni, fantazji, pomysłowości oraz umiejętności wykorzystywania różnorodności darów natury. Dzieci uczestniczące w konkursie wykazały się niezwykłą pomysłowością, czego efektem były oryginalne, barwne i zabawne postacie zwierząt oraz stworków wykonane z różnorodnych materiałów przyrodniczych. Zapraszamy do galerii naszych zdjęć :)
  Notatka: p. N. Mierkiewicz

  Mądra szkoła czyta dzieciom

  Ostatnio odwiedziły nas w ramach kampanii społecznej „Mądra szkoła czyta dzieciom” uczennice wraz z panią Jolantą Gruszczyńską z koła bibliotecznego. Podczas spotkania dziewczęta czytały nam wiersze znanych i lubianych poetów, nie zabrakło też wspólnej zabawy przy piosenkach z filmu „Akademia Pana Kleksa”. Bardzo dobrze poradziliśmy sobie również z pytaniami do czytanego tekstu.
  Bardzo dziękujemy za miłą wizytę i zapraszamy ponownie :)
  Notatka: p. N. Mierkiewicz  Pasowanie na Przedszkolaka

  30 października 2017 r. dzieci z Oddziału Przedszkol

 • BIP
  FACEBOOK
  DZIENNIK

  Dziennik elektroniczny:

  Logowanie do dziennika

  Poradniki

  CYBERNAUCI
  SPONSORZY
  Telefon zaufania
  Pajacyk
  Bezpieczny internet


  Informacje

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Urząd Miasta Kołobrzeg

  Urząd Gminy Kołobrzeg

  Miejska Biblioteka Publiczna

  Regionalne Centrum Kultury

  Centralna Komisja Egzaminacyjna

  Losowa Fotka
  jpg_06.JPG
  jpg_06.JPG
  Pasowanie uczniów klas I - 2013
  Pogoda

  Pogoda dla Kołobrzegu
  według onet.pl