Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 22 Wrzesień 2017, 15:19  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Historia szkoły
Symbole
Oferta
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Oddział wspomagania

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Zajęcia dodatkowe
null.gif sobek1 Bractwo
null.gif sobek1 Edukacyjna przygoda
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-III
Świetlica IV-VI
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Przedmiotowy system oceniania
Program wychowawczy szkoły
Szkolny program profilaktyki
Koncepcja pracy szkoły
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"

Dzieci z oddziału przedszkolnego 5,6-latków GRUPY "0" otoczone są serdeczną opieką wychowawczyni pani mgr Natalii Mierkiewicz.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

Organizacja procesu wychowawczo - dydaktycznego opiera się na realizacji założeń "Podstawy programowej" zatwierdzonej przez MEN. Realizacja podstawy wspierana jest wybranym przez Radę Pedagogiczną programem wychowania: "Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci" wyd. MAC Edukacja

Pomagamy dziecku:

 • poczuć się bezpiecznie w grupie rówieśniczej i w szkole,
 • organizujemy zabawy i gry integrujące,
 • w radzeniu sobie w nowych sytuacjach,
 • w kształtowaniu odporności emocjonalnej,
 • odróżniać to co jest dobre, a co złe,
 • rozwijać postawy asertywne,
 • rozwijać własną samodzielność, dbać o zdrowie i sprawność ruchową poprzez gry i zabawy ruchowe (spotkania z pielęgniarką szkolną, gry i zabawy na świeżym powietrzu)
 • poznawać sztukę (wyjścia do muzeum, kina, wyjazdy do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie im. Juliusza Słowackiego, udział w koncertach umuzykalniających w wykonaniu Filharmonii Koszalińskiej),
 • uczymy się przez zabawę rozwijać zdolności plastyczne, intelektualne.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

RODZICE:

 • informowani są na bieżąco o postępach i kłopotach swojego dziecka,
 • mogą korzystać z porad pedagoga, psychologa i logopedy,
 • zachęcani są do współpracy w kształtowaniu umiejętności i zdolności dziecka,
 • zapraszani są do współpracy i pomocy w organizowaniu uroczystości, wycieczek, wyjść do kina teatru.  Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go


HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ


Uroczystości i imprezy w roku szkolnym 2016/2017

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.
 • Pasowanie na przedszkolaka.
 • Bal jesienny.
 • Święto Marchewki.
 • Zabawa Andrzejkowa.
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia.
 • Mikołajki.
 • Wigilia grupowa.
 • Jasełka.
 • Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • Bal karnawałowy.
 • Walentynki.
 • Światowy Dzień Kota.
 • Dzień Kobiet.
 • Dzień Mleka.
 • Powitanie wiosny.
 • Dzień Czekolady.
 • Dzień Gofra.
 • Festiwal Piosenki Przedszkolnej w RCK.
 • Święto Szkoły.
 • Uroczystości z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca.
 • Dzień Dziecka
 • Dzień otwartej szkoły.
 • Wyjścia do Regionalnego Centrum Kultury na przedstawienia teatralne.
 • Spotkania z policjantem, pielęgniarką, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 • Wyjazdy do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.
 • Wyjścia do kina.
 • Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej i do Muzeum Oręża Polskiego.
 • Udział w koncertach i przedstawieniach szkolnych.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY O


730 - 800
Schodzenie się dzieci

Swobodne rozmowy i zabawy indywidualne.
Poznawanie możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci.
Praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze wyrównawczo-terapeutycznym i stymulującym
800 - 820
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i integracyjne.
Obserwacja pedagogiczna.
Ćwiczenia graficzne, rozwiązywanie zagadek i rebusów, gry i zabawy dydaktyczne.
820 - 830
Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
830 - 900
Śniadanie
900 - 1100
Zajęcia dydaktyczne. Prowokowanie do podejmowania różnorodnych działań poznawczych przez dzieci.
1100 - 1200
Zabawy ruchowe, rozwijanie sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej.

Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. - gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

(w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach)
1200 - 1230
Rozchodzenie się dzieci (12.00-12.30)

Swobodne zabawy w kącikach tematycznych. Rozwijanie specyficznych cech psychofizycznych, uzdolnień i cech poznawczych. Podsumowanie wydarzeń dnia. Planowanie dnia następnego.

początek stronyZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE


  WRZESIEŃ
  PAŹDZIERNIK
  LISTOPAD
  GRUDZIEŃ
  STYCZEŃ
  LUTY
  MARZEC
  KWIECIEŃ
  MAJ
  CZERWIEC


GALERIA GRUPY "O"


WAKACYJNA PRZYGODA Z DINKIEM

Nasi koledzy z grupy – Jacek oraz Wiktor wzięli udział w konkursie plastycznym pt: ,,Wakacyjna przygoda z Dinkiem’’ w ramach programu „Czyste Powietrze Wokół Nas” zorganizowanym przez Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną w Kołobrzegu.
Chłopcy wykonali piękne prace i otrzymali dyplomy oraz nagrody :)
Serdecznie gratulujemy :)
Notatka: p. N. MierkiewiczMOLE KSIĄŻKOWE

Od marca w naszej szatni przedszkolnej mogliśmy korzystać z wypożyczania książek w ramach akcji ,,Mole książkowe’’.
Celem akcji było rozwijanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie idei wymiany książek. Inspiracja zaczerpnięta została z oryginalnej akcji pt. „Bookcrosing” (inaczej krążenie lub uwalnianie książek), której założeniem jest nieodpłatne przekazywanie książek w wyznaczonych miejscach, by ktoś mógł zabrać je do domu, przeczytać i znów zostawić w wyznaczonym do tego miejscu. Tak więc bez konieczności zapisu do biblioteki, bez kart czytelnika można było uczestniczyć w wymianie książek.
Akcja ,,Mole książkowe’’ cieszyła się sporym zainteresowaniem. Dzieci chętnie przynosiły swoje książki i wypożyczały inne.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za aktywny udział w akcji! Od września 2017r. będziemy powiększać nasz księgozbiór o nowe pozycje! Serdecznie zapraszamy :)
Notatka: p. N. MierkiewiczPRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W I KLASIE

„A w szkole na nas czeka rzecz nowa: OBOWIĄZEK.
I coraz mniej zabawek, i coraz więcej książek.
I choć może trudniejsze będą następne lata -
otworzy się przed nami ciekawa księga świata.”

14 czerwca 2017r. zostaliśmy zaproszeni do klasy I a. Pani Ola i uczniowie całej klasy powitali nas serdecznie. Dzieci oraz wychowawczyni klasy opowiadali nam jak to jest w szkole :) Pokazali nam swoje ławki, przy których pracują na lekcjach. Sami mogliśmy usiąść i poczuć się jak pierwszoklasiści :)
Klasa I a zaśpiewała specjalnie dla nas piosenkę i zaprosiła nas do zajęć plastycznych, podczas których mogliśmy wykazać się pomysłowością :) To była super lekcja :) Już się nie boimy szkoły! Większość z nas już po wakacjach będzie uczniami naszej szkoły :) Dziękuje pani Oli za zaproszenie!
Notatka: p. N. MierkiewiczDZIEŃ RODZINY

08 czerwca 2017r. zaprosiliśmy swoich rodziców na występ przygotowany z okazji Święta Rodziny. Pięknie powiedzieliśmy wiersze i zaśpiewaliśmy piosenki , specjalnie przygotowane dla naszych rodziców. Na koniec programu artystycznego wręczyliśmy rodzicom przygotowane prezenty wraz z życzeniami. Spotkanie z rodzicami zakończyło się słodkim poczęstunkiem.
To był bardzo miły i wzruszający dzień dla naszych rodzin :)
Notatka: p. N. MierkiewiczDZIEŃ DZIECKA

To był dzień pełen wrażeń :) 1 czerwca wybraliśmy się na pyszne lody. Natomiast 2 czerwca pojechaliśmy do Hali Milenium :) Czekała na nas wielka niespodzianka! Mogliśmy bawić się w basenie wypełnionym kolorowymi kulkami, zjeżdżać ze zjeżdżalni i skakać na zamku dmuchanym :) Było super! Już nie możemy doczekać się naszego święta już za rok :)
Notatka: p. N. MierkiewiczWYCIECZKA DO FOKARIUM W SARBSKU

17.05.2017r. wybraliśmy się na wycieczkę autokarową do Parku Rekreacyjno-Edukacyjnego Sea Parku w Sarbsku.
Na początku odwiedziliśmy fokarium z fokami, które jest niewątpliwie największą atrakcją całego kompleksu. Z bliska mogliśmy oglądać jak odbywa się karmienie tych zwierząt połączone z ich treningiem. To było niezwykłe przeżycie. Foki były przesympatyczne i prezentowały przeróżne sztuczki , wprowadzając w zachwyt widzów.
W Parku zwiedziliśmy też Oceanarium Prahistoryczne 3 D , gdzie zobaczyliśmy pradawne zwierzęta żyjące w głębinach morskich. To bardzo ekscytujące przechadzać się pośród tych stworzeń budzących grozę gabarytami odgłosami i wyglądem. Niektórzy z nas kurczowo trzymali się pani widząc tak dziwne i wielkie zwierzęta. ,,Spotkaliśmy'' się również z rekinem. Spotkanie to zakończyło się mokrymi od wody włosami. Było to ogromne przeżycie wywołujące jednocześnie strach i śmiech :)
Chodząc uliczkami Parku oglądaliśmy największe żyjące ryby i ssaki morskie w ich naturalnej wielkości.
Na zakończenie wycieczki dzieci spędziły milo czas na kolorowych , pomysłowych placach zabaw.
Pobyt w przepięknie usytuowanym kompleksie Sea parku to była dla nas edukacyjna przygoda i jednocześnie niezwykle miło spędzony czas. Wróciliśmy zmęczeni ale z bogactwem przeróżnych wrażeń. :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

WYCIECZKA NA LODY

Ostatnio nasza pani zrobiła nam ogromną niespodziankę :) Zabrała nas na pyszne lody! Były bardzo smaczne w ten upalny dzień :) To był bardzo pyszny dzień :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Postanowiliśmy posprzątać nasz ogród przedszkolny. Zadbaliśmy o środowisko naturalne i otoczenie naszego przedszkola.
Z uśmiechem na twarzy angażowaliśmy się w porządkowanie naszego przedszkolnego ogrodu.
Była to wspaniała lekcja przyrody :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

DZIEŃ CZEKOLADY

W piątek 21.04.17. obchodziliśmy Dzień Czekolady.
Odtańczyliśmy czekoladowy taniec ,,Czekolada’’ i obejrzeliśmy prezentację multimedialną „Historia Czekolady’’. Na deser była oczywiście czekolada :) Mogliśmy spróbować owoców i innych słodkości, polanych czekoladą z fontanny :) To był słodki dzień!
Notatka: p. N. MierkiewiczNAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA

Nasza koleżanka Milenka wykonała pisankę na konkurs ,,Najpiękniejsza pisanka wielkanocna’’, zorganizowany przez Przedszkole Integracyjne Słoneczny Domek w Kołobrzegu. Milenka zajęła II miejsce w tym konkursie :) Serdecznie gratulujemy :)
Notatka: p. N. MierkiewiczDZIEŃ GOFRA

To był kolejny udany dzień :) Obchodziliśmy Dzień Gofra. Nasza Pani opowiedziała nam skąd pochodzi ten słodki Dzień. Dowiedzieliśmy się również co jest potrzebne, żeby wykonać pyszne gofry. Następnie wybraliśmy się do Kawiarni Fantazja na chrupiące gofry z bitą śmietaną. Było pysznie :) Już się nie możemy doczekać kolejnego Dnia Gofra :)
Notatka: p. N. MierkiewiczWIELKANOCNE ŚNIADANIE

Tradycyjnie w naszym Oddziale Przedszkolnym odbyło się „Śniadanie Wielkanocne”. Dzieci bardzo aktywnie włączyły się w przygotowania. Wcześniej wspólnie dekorowały sale, siały rzeżuchę, wykonywały stroiki. Wszystkie te wspólnie wytworzone akcenty wielkanocne znalazły się na stole. Tego dnia dzieci w odświętnych strojach zasiadły do stołu, który uginał się od świątecznych przysmaków, aby w gronie najbliższych kolegów złożyć sobie życzenia. To był miły przedświąteczny poranek. Bardzo dziękujemy rodzicom za pyszne smakołyki :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

Ostatnio zostaliśmy zaproszeni przez panią Elżbietę Kamińską na krótki występ zespołu teatralnego ,,Piąteczka’’. Po występie mogliśmy od kulis poobserwować fragmenty próby na scenie.
Występ młodych aktorów bardzo nam się podobał! Nagrodziliśmy ich wielkimi brawami :) Dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy zdolności aktorskich starszym kolegom z naszej szkoły :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

POGADANKA NA TEMAT CZYSTOŚCI

6 kwietnia 2017r. zostaliśmy zaproszeni do sali ,,Krasnoludków’’ na pogadankę na temat czystości. Bardzo ciekawe zajęcia przygotowała dla nas Pani z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu. Mogliśmy nawet przećwiczyć mycie zębów na specjalnym modelu szczęki , wielką szczotką do mycia zębów. Pogadanka była bardzo ciekawa, podczas której dowiedzieliśmy się, co musimy robić, aby nasze zęby były zdrowe i czyste.
Notatka: p. N. MierkiewiczWIZYTA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT

7 kwietnia 2017r pojechaliśmy do schroniska dla zwierząt Reks w Kołobrzegu. Powodem wizyty było przekazanie zebranych darów, które dzieci systematycznie przynosiły do naszego Oddziału Przedszkolnego. Udało nam się zebrać wiele potrzebnych rzeczy dla zwierząt i schroniska. Po terenie schroniska oprowadzili nas jego pracownicy, pokazując w jakich warunkach żyją zwierzęta. Opowiedzieli nam o zasadach funkcjonowania schroniska. Z zainteresowaniem oglądaliśmy wszystkie zwierzęta. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka akcja i będziemy mogli co rok wspomagać zwierzęta w miarę naszych możliwości. Akcja ta doszła do skutku dzięki wrażliwości dzieci i ich rodziców, dlatego wszystkim serdecznie DZIĘKUJEMY!!! :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

DZIEŃ KOSMOSU

W minionym tygodniu obchodziliśmy Dzień Kosmosu. Tego dnia nie zabrakło zajęć, których głównym celem było zdobycie wiadomości o przestrzeni kosmicznej. Poznaliśmy pojęcia związane z kosmosem. Uczestniczyliśmy również w zabawie ruchowo- naśladowczej „Podróż rakietą”. Oglądaliśmy fotografie w książkach i poszukiwaliśmy informacji o pojazdach kosmicznych. Rozwiązywaliśmy zagadki dotyczące przestrzeni kosmicznej oraz wykonaliśmy pracę plastyczną przedstawiającą rakietę.
Notatka: p. N. MierkiewiczWIELKANOC MA MOC

Podczas ostatnich zajęć wykonaliśmy stroiki wielkanocne na szkolny konkurs pt:,, Wielkanoc ma moc”.
Użyliśmy różnych materiałów, również przyrodniczych do wykonania prac. Stroiki bardzo nam się podobają :) Czekamy na wyniki konkursu :)
Notatka: p. N. MierkiewiczSSAKI

Ostatnio odwiedzili nas uczniowie z klasy III c. Przedstawili nam ciekawe prezentacje na temat życia ssaków. Trzecioklasiści wykazali się dużą wiedzą na temat zwierząt. Zaprezentowali nam ciekawe ilustracje rożnych ssaków. To była bardzo pouczająca wizyta :) Dziękujemy i zapraszamy ponownie :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

RZEŻUCHA

Znów bawiliśmy się w małych ogrodników :) Sialiśmy nasionka rzeżuchy. Z niecierpliwością będziemy obserwować jak rośnie, bo mamy nadzieję, że będzie ozdobą na naszych wielkanocnych stołach :)
Notatka: p. N. MierkiewiczPOWITANIE WIOSNY

21 marca powitaliśmy wiosnę!
Podczas zajęć Nasza Pani opowiadała nam o zwyczajach związanych z powitaniem Wiosny.
Następnie wybraliśmy się w kolorowy korowód na czele z Marzanną :) Pomaszerowaliśmy do naszego ogrodu, gdzie wspólnie ze starszymi kolegami ze szkoły pożegnaliśmy Marzannę. Jesteśmy przyjaciółmi przyrody, dlatego nie utopiliśmy Marzanny w morzu, tylko spaliliśmy w ognisku. Na koniec wesoło zatańczyliśmy i zadowoleni wróciliśmy do sali. To był udany dzień!
Notatka: p. N. MierkiewiczTELEPIZZA

W minionym tygodniu wybraliśmy się na wycieczkę do Telepizzy. Zapoznaliśmy się z całym procesem robienia pizzy począwszy od wyrobienia ciasta aż po włożenie jej do gorącego pieca pod okiem kucharza. Następnie zabraliśmy się do robienia własnej pizzy. Wszystkie wypieki wyszły doskonale. Na zakończenie w nagrodę za swoją pracę, mogliśmy skonsumować przygotowane przez siebie pizzę. Było pysznie :)
Notatka: p. N. MierkiewiczŚWIATOWY DZIEŃ WODY

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Wszyscy przyszliśmy tego dnia do przedszkola ubrani na niebiesko. Uczestniczyliśmy w zabawach badawczych z wodą, rozwiązywaliśmy zagadki o wodzie. Bawiliśmy się w kalambury ,,Do czego potrzebna jest woda?’’. Wypiliśmy kubek zdrowej wody :)
Zajęcia i zabawy przeprowadzane tego dnia uświadomiły nam jak wielkie znaczenie ma woda w przyrodzie i konieczność jej oszczędzania.
Notatka: p. N. MierkiewiczSADZIMY TULIPANY

Podczas ostatnich zajęć zajęliśmy się sadzenie tulipanów. W tym celu do przygotowanych doniczek wsypywaliśmy ziemię ogrodową, po czym umieszczaliśmy w nich cebulki kwiatów. By roślinki dobrze rosły podlaliśmy je wodą i ustawiliśmy na parapecie okna. Teraz będziemy czekać cierpliwie na piękne tulipany :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

MAM TALENT

23.03.17r. w naszej szkole odbył się konkurs ,,Mam Talent’’. Naszą grupę reprezentowała Agata Kamecka. Zaśpiewała piosenkę pt: ,,O kochaniu misia’’. Agata pięknie zaśpiewała piosenkę i została nagrodzona gromkimi brawami :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

ZABYTKI WOKÓŁ NAS

Nasz kolega z grupy - Wiktor wykonał pracę na konkurs plastyczny ,,Zabytki wokół nas’’ zorganizowany przez Przedszkole Miejskie nr 3 w Kołobrzegu.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu :)
Notatka: p. N. MierkiewiczZAWODY W ZDOBYWANIU ODZNAK

Przez ostatni tydzień w naszej grupie urządziliśmy zawody w zdobywaniu odznak.
Odznaki można było otrzymać takie jak: Odznaka za piękne czytanie, liczenie, Odznaka Artysty, Mistrza ciszy, Odznaka za aktywność, za próbowanie nowych potraw oraz ładne zachowanie się w łazience.
Bardzo się staraliśmy, aby zdobyć ich jak najwięcej :) Po podliczeniu mistrzem w zdobywaniu odznak został Dorian :) Zebrał 13 odznak :) Gratulujemy !!
Notatka: p. N. Mierkiewicz

WIZYTA W MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO

7 marca 2017r. wybraliśmy się do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na wystawę ,,Dziadek do orzechów’’.
Podczas zajęć mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o orzechach, o ich właściwościach odżywczych, leczniczych i smakowych.
Dowiedzieliśmy się także, że na wystawie zgromadzono ponad 400 dziadków do rozłupywania orzechów, pochodzących z różnych stron Polski i świata. Podziwialiśmy piękno i różnorodność dziadków do orzechów.
Następnie oglądaliśmy wystawę prac dzieci z całej Polski – „Dziadek do orzechów” i poznawaliśmy przedmioty codziennego użytku, które znajdowały się w kuchniach naszych pradziadków.
Ogromną atrakcją było samodzielne łupanie przez nas orzechów z wykorzystaniem dziadków i ich degustacja :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

MOLE KSIĄŻKOWE

Od 6 marca 2017 roku rozpoczynamy akcję „Mole Książkowe”. Zapraszamy wszystkich przedszkolaków i rodziców z naszego Oddziału Przedszkolnego do udziału w tej akcji.
  regulamin
Notatka: p. N. Mierkiewicz

DZIEŃ BIAŁY - DZIEŃ MLEKA

11 marca obchodziliśmy Dzień Mleka. Nasza sala zmieniła się w "wielką krainę mlekiem płynącą". W tym dniu dominował kolor biały. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się skąd się bierze mleko, gdzie się je przerabia na pyszne sery i jogurty, a przede wszystkim jak bardzo zdrowo jest pić mleko i jeść nabiał i jakie to ma znaczenie dla organizmu każdego człowieka. Każdy z nas przyniósł z domu różne opakowania po produktach mlecznych. Wykonaliśmy również wesołe krówki z kubeczków plastikowych. Jednak najwięcej frajdy sprawiła dzieciom degustacja pysznych twarożków w różnych smakach – z ogórkiem, z rzodkiewką, szczypiorem i malinami. :)
Notatka: p. N. MierkiewiczDZIEŃ KOTA

W naszym Oddziale Przedszkolnym obchodziliśmy nietypowe święto „Święto kota”. W dniu święta kotów, od samego rana panowała u nas radosna atmosfera. Dzieci przygotowały różne ciekawostki na temat kotów. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej zabawy przy piosence „Dzień kota”.
Nie zabrakło również wesołych kocich zabaw, zagadek i ciekawostek o kotach. Następnie dzieci uczyły się w jaki sposób opiekować się tymi zwierzętami, oglądały książeczki, zapoznawały się z kocimi obyczajami oraz sposobami pielęgnacji kotów. Były też wesołe „kocie zabawy” i ,, kocia dyskoteka’. Celem obchodów tego dnia było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka oraz zwrócenie uwagi ludzi na los porzuconych i bezdomnych zwierząt.
Ten dzień był pełen wrażeń, wszystkie dzieci wspaniale się bawiły i długo będą miały ten dzień w pamięci.
Notatka: p. N. MierkiewiczWALENTYNKOWA DYSKOTEKA

10 lutego nasza zerówka zamieniła się w serduszkową krainę, w wystroju sal i w strojach naszych Walentynkowiczów dominował kolor czerwony. Na twarzach naszych Przedszkolaków od rana gościły uśmiechy, zadowoleniu i możliwości do okazywania sobie czułości nie było końca. Podczas Walentynkowej imprezy nie zabrakło zabaw muzyczno-tanecznych z wykorzystaniem serduszka, tańców z balonami, konkursów, quizów i oczywiście poczty walentynkowej. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich konkurencjach, znakomite humory i znakomita zabawa towarzyszyły nam przez cały czas. Słodkie niespodzianki wywołały dodatkową radość i jeszcze bardziej osłodziły naszą przedszkolną uroczystość. To był szczęśliwy dzień, pełen miłości, przyjaźni, radości i fanatycznej zabawy :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

WYCIECZKA DO MULTIKINA

Każda wycieczka stwarza doskonałą okazję do wyzwalania wielostronnej aktywności dzieci, dostarcza nowych doświadczeń, wzbudza ich ciekawość poznawczą, stwarza liczne sytuacje wychowawcze w tym również te, które sprzyjają kształtowaniu pozytywnych relacji miedzy dziećmi. Dla dzieci w wieku przedszkolnym celem wycieczki do kina jest nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych ale również wdrażanie do właściwych zachowań podczas pobytu w kinie. W czasie wycieczki łączy dzieci wspólne radosne przeżycie, co sprawia, że wytwarza się przyjemna atmosfera, ułatwiająca serdeczne kontakty, okazywanie sobie uprzejmości, wyzwalająca serdeczność i koleżeńskość.
W dniu 7 .02.17r. dzieci z grupy 0 wybrały się do Multikina do Koszalina na film pt: ,,Kacper i Emma – zimowe wakacje’’. To była nasza pierwsza wizyta w Multikina, dlatego z tej okazji zostaliśmy pasowani na ,,Kinomana ‘’ i każdy z nas otrzymał certyfikat Kinomana :)
W drodze powrotnej dzieci dzieliły się swoimi pozytywnymi wrażeniami. Wycieczka wzbogaciła dzieci o nowe, ciekawe doświadczenia.
Notatka: p. N. Mierkiewicz

KOLEJNA WIZYTA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE DZIECIĘCEJ

3.02.17r. po raz kolejny udaliśmy się do Miejskiej Bibliotece Dziecięcej.
Tym razem mieliśmy okazję wysłuchać ciekawego opowiadania pt :,,O samotnym Rechotu’’. Pani zaprosiła nas również do stolików, gdzie kolorowaliśmy i ozdabialiśmy żabę. Po zakończeniu zajęć przy stolikach graliśmy w piłkarzyki i oglądaliśmy książki. To była kolejne udane spotkanie z książką :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

WIZYTA KLASY III C

Ostatnio gościliśmy w naszym Oddziale Przedszkolnym dzieci z klasy IIIc. Nasi starsi koledzy zaprezentowali nam swoje umiejętności aktorskie :) Mogliśmy wysłuchać recytacji pięknych wierszy. Dzieci wcieliły się w różne ciekawe postacie. Nagrodziliśmy młodych aktorów wielkimi brawami! Bardzo nam się podobało :) Bardzo dziękujemy pani Anecie i uczniom z klasy III c za wizytę :)
Notatka: p. N. MierkiewiczKANAPKI

Przedszkolaki podjęły wielkie wyzwanie – same miały przygotować dla siebie śniadanie. Przyniosły potrzebne produkty. Na początku przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas posługiwania się nożem. Po starannym umyciu rączek, przygotowaniu stanowisk pracy wszyscy zabrali się do pracy. Dzieci samodzielnie układały na kromkach wybrane przez siebie produkty. Można śmiało powiedzieć, że zadanie wykonały doskonale. Podczas robienia kanapek kształciły odpowiednie nawyki żywieniowe, rozwijały kreatywność, wyobraźnię oraz dbałość o higienę. Okazało się, że dzieci jednak lubią warzywa, a najlepiej smakują im kanapki zrobione własnoręcznie, które wyglądały pięknie, kolorowo i zawierały mnóstwo witamin. Nawet największe niejadki zjadły swoją porcję z apetytem :)
Notatka: p. N. MierkiewiczZABAWY CHUSTĄ ANIMACYJNĄ

My się nigdy się nie nudzimy :) Dziś Pani pokazała nam różne zabawy chustą animacyjną. Zabawy chustą były dla nas dużą atrakcją i dostarczyły wiele wrażeń. Wszystkie zabawy bardzo nam się podobały. Już nie możemy się doczekać następnego spotkania z chustą.
Notatka: p. N. Mierkiewicz

JASEŁKA DLA BABCI I DZIADKA

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, to właśnie w styczniu są dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu... Tymi dniami są 21 i 22 stycznia, kiedy przypada święto Babci i Dziadka. To dzień pełen wzruszeń, uśmiechów i radości. W tym roku zaprezentowaliśmy swoim gościom Jasełka pt: ,, Betlejemska Dobranocka’’. Nasz występ wywołał aplauz zgromadzonej i licznie przybyłej publiczności. Niejedna babcia i dziadek ukradkiem ocierali łezkę wzruszenia, wywołaną widokiem przebranych za aniołki i pastuszków wnucząt.. Po występach dzieci wręczyły babciom i dziadkom prezenty, a następnie zaproszono gości na wspólny poczęstunek.
Notatka: p. N. Mierkiewicz

BAL KARNAWAŁOWY

25 stycznia w naszym Oddziale Przedszkolnym już od rana było bardzo gorąco, a wszystko to za sprawą atmosfery związanej z Balem Karnawałowym, na który wszyscy tak długo czekaliśmy.
Nasz Oddział Przedszkolny minuty na minutę zapełniał się pięknymi królewnami, księżniczkami i wróżkami. Zawitali również: policjant, strażak, batmani oraz inni bohaterowie znanych i lubianych przez dzieci bajek. Aż trudno było wśród nich rozpoznać naszych przedszkolaków! Zabawom i szaleństwom przy muzyce nie było końca! :)
Notatka: p. N. MierkiewiczPOZNAJEMY KOŁOBRZEG

Postanowiliśmy dowiedzieć się jak najwięcej o naszym mieście. Na zajęciach mogliśmy zobaczyć gdzie leży Kołobrzeg na mapie Polski. Sprawdzaliśmy nazwy ulic na planie miasta, szukaliśmy ulic na których mieszkamy. Nasi koledzy z grupy przygotowali ciekawostki o Kołobrzegu. Przynieśliśmy również książki i pocztówki z ciekawymi miejscami. To były bardzo interesujące zajęcia.
Notatka: p. N. Mierkiewicz

POZNAJEMY LITERĘ B

Na ostatnich zajęć z edukacji polonistycznej poznaliśmy nową literę – B.
Rysowaliśmy litery - małą i wielką w powietrzu oraz na szablonach liter. Wyszukiwaliśmy różnych przedmiotów na tę głoskę. Wylepiliśmy litery kolorową plasteliną :) Próbowaliśmy nawet pisać na tablicy oraz w kartach pracy. :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

DOKARMIANIE PTAKÓW

Już wiemy, co ptaki powinny jeść. Przynieśliśmy do zerówki pokarm dla skrzydlatych przyjaciół. Podczas dokarmiania ptaków dowiedzieliśmy sie, że bez naszej pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych zimowych warunków.
Była to doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości oraz wrażliwości na losy zwierząt.
Notatka: p. N. MierkiewiczZABAWY W ŚNIEGU

Korzystamy z uroków zimy i świetnie się bawimy w naszym ogrodzie szkolnym na śniegu :)
Lepimy kulki, lepimy bałwany, jest super :) Pamiętamy o zasadach bezpiecznej zabawy !
Notatka: p. N. Mierkiewicz

SUKCES ARTURA

17 grudnia 2016 r. odbył się IV Puchar Wybrzeża Dzieci w zapasach w stylu wolnym . Nasz kolega z grupy – Artur Tomczak zajął I miejsce!
Gratulujemy Arturowi i życzymy dalszych sukcesów sportowych :)
Notatka: p. N. MierkiewiczMASKI KARNAWAŁOWE

Na ostatnich zajęciach plastycznych, wykonaliśmy maski karnawałowe.
Doskonaliliśmy swoją sprawność manualną – wycinaliśmy, przyklejaliśmy i ozdabialiśmy maski. Nasze maski wyglądają bardzo efektownie . Jesteśmy gotowi na bal karnawałowy
Notatka: p. N. Mierkiewicz

WIGILIA

Świąteczny nastrój zapanował u nas 22 grudnia, kiedy to wszyscy spotkaliśmy się na Wigilii. Wspaniałym momentem było dzielenie się opłatkiem , składanie sobie świątecznych życzeń i śpiewanie kolęd. Cała uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze, wywołując radość i uśmiech na naszych twarzach. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również, co najważniejsze wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.
Notatka: p. N. MierkiewiczWRZUĆ SŁODZIAKA DLA DZIECIAKA

I my dołączyliśmy się wraz z naszymi rodzicami do szkolnej akcji ,,Wrzuć słodziaka dla dzieciaka’’ .
Cieszymy się, że mogliśmy sprawić, aby u dzieci pojawił się uśmiech radości :)
Notatka: p. N. MierkiewiczBAŁWANKI

Wykorzystujemy możliwe środki, aby przedstawić elementy nadchodzącej zimy w jak najlepszy sposób! Na ostatnich zajęciach plastycznych wykonaliśmy bałwanki. Rajstopy, wata, opakowania po jogurtach, guziki, kolorowe tasiemki i bałwanki gotowe!
Wykonanie dzieł związanych z zimową porą roku umożliwiło nam wprowadzenie w aurę nadchodzącej zimy :)
Notatka: p. N. MierkiewiczZDOBIENIE PIERNIKÓW

Grudzień to czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. W naszym oddziale przedszkolnym dzieci rozpoczęły przygotowania od zdobienia przepysznych pierników. W czwartek 15 grudnia dzieci z zerówki zabrały się do pracy. Na początek wszyscy porządnie umyli ręce, następnie otrzymali pierniki w najróżniejszych kształtach. Każdy z przedszkolaków mógł ozdobić swoje pierniczki kolorowym lukrem i różnymi posypkami w dowolny sposób. Na koniec każde dziecko mogło spróbować czy jego kolorowy piernik jest tak pyszny na jaki wygląda :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

DZIECI-DZIECIOM

13 grudnia gościliśmy klasę II d, która zaprosiła nas na przedstawienie pt. ,, Leśne zwierzęta’’.
Mieliśmy okazję obejrzeć jak nasi starsi koledzy pięknie recytują i inscenizują swoje role. Występowały różne znane nam zwierzęta leśne.
Bardzo dziękujemy pani Oli i panu Łukaszowi za zaproszenie, a dzieciom gratulujemy zdolności aktorskich :)
Notatka: p. N. MierkiewiczZBIÓRKA DLA DOMU DZIECKA W BIAŁOGARDZIE

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do zbiórki dla dzieci z Domu Dziecka w Białogardzie.
Czasami tak niewiele trzeba zrobić by na twarzy tych dzieci pojawił się uśmiech. Z tą myślą organizujemy zbiórkę zabawek, odzieży i kosmetyków dla wychowanków Domu Dziecka.
Nieraz mamy w domu nieużywane bądź niepotrzebne ubrania, zabawki, gry planszowe, klocki które zalegają nam w szafach. Można je podarować dzieciom z białogardzkiej placówki. Ich szczery uśmiech będzie największym podziękowaniem! :)
Zbiórka trwa do dnia 6 stycznia 2017r. Po jej zakończeniu wszystkie dary zostaną przekazane podopiecznym Domu Dziecka w Białogardzie.
Wszystkie dary można przekazywać do Zerówki oraz do Świetlicy dla klas IV – VI
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy zbiórki: p. Natalia Mierkiewicz i p. Paweł Myszyński
Notatka: p. N. Mierkiewicz

GÓRA GROSZA

Nawet my dzieci z zerówki dołączyliśmy się do szlachetnej akcji ,,Góra grosza’’, której celem była zbiórka monet dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych. Miło nam, że udało się uzbierać cały słoik monet :) Dziękujemy rodzicom za pomoc w przyłączeniu się do akcji :)
Notatka: p. N. MierkiewiczURODZINY

Radosnym i miłym dniem dla każdego z nas są urodziny obchodzone w gronie rówieśników. W takim dniu uczymy się sprawiać innym radość, składamy solenizantowi życzenia, śpiewamy ,,Sto-lat”.
9 grudnia urodziny obchodził Wiktor. Wszyscy złożyliśmy naszemu koledze życzenia. Poczęstował nas pysznymi żelkami :) Sto lat Wiktorku! :)
Notatka: p. N. MierkiewiczWIZYTA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE DZIECIĘCEJ

W dniu 8 grudnia odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę Dziecięcą. Z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z nowym miejscem. Dla zdecydowanej większości z nas była to pierwsza wizyta wśród tylu książek.
Podczas wizyty w bibliotece mieliśmy możliwość przejść między regałami i zapoznać się biblioteką. Pani bibliotekarka w przystępny sposób opowiadała o bibliotece i o zbiorach znajdujących się na półkach. Zobaczyliśmy jak wygląda karta czytelnika oraz poznaliśmy zasady wypożyczania książek.
W trakcie pobytu w bibliotece mieliśmy okazję wysłuchać bajki pt: ,,Kamilka ubiera choinkę’’ i nauczyć się zimowej piosenki o bałwanku.
Przy stolikach oglądaliśmy różne ciekawe książki z kolorowymi ilustracjami. Na zakończenie pokolorowaliśmy świąteczne choinki.
Pani wręczyła nam zakładki do książek oraz zaprosiła nas na kolejne spotkanie :) Z pewnością jeszcze odwiedzimy Bibliotekę, bo bardzo nam się podobało :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

WYCIECZKA DO MIASTA

Ostatnio wybraliśmy się do centrum miasta. Dojechaliśmy tam Miejskim autobusem. Dotarliśmy pod Miejski Ratusz i zobaczyliśmy ogromną choinkę :) Bardzo nam się podobała, była dużo większa niż ta w naszej zerówce :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

MIKOŁAJKI

06 grudnia do naszego Oddziału Przedszkolnego zawitał Święty Mikołaj. To była bardzo miła wizyta. Mikołaj rozdawał nam prezenty na, które tak długo czekaliśmy. Przygotowaliśmy piosenkę oraz wiersz specjalnie dla Świętego Mikołaja. Wszyscy odważnie podchodziliśmy do Mikołaja, który okazał się przyjazną postacią o magicznej mocy. Na koniec Mikołaj pożegnał nas i obiecał, że wróci w przyszłym roku, jeśli będziemy grzeczni. :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH PLASTYCZNYCH

Nasi koledzy z grupy – Oscar, Krystian i Dorian wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym ,,Świąteczna kartka’’ zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach. Kartki świąteczne zostaną podarowane organizatorom Wigilii dla osób samotnych w Katowicach oraz Polonii w Brazylii.
Krystian wykonał pracę na konkurs ,,W krainie uśmiechu’’ zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 1 w Ostrołęce.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu. Trzymamy kciuki za Oscara, Krystiana i Doriana :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

KIERMASZ ŚWIATECZNY

3 grudnia 2016 r. nasz Oddział Przedszkolny również brał udział w kiermaszu świątecznym zorganizowanym w Hali Milenium w Kołobrzegu.
Na sprzedaż wystawione były stroiki oraz ozdoby świąteczne wykonane przez rodziców oraz nauczycieli. Pieniądze ze sprzedaży zostaną wykorzystane na pomoce dydaktyczne do naszej zerówki :) Dziękujemy!
Notatka: p. N. MierkiewiczWARSZTATY ŚWIĄTECZNE - ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

2 grudnia 2016 odbyły się zajęcie otwarte o tematyce świątecznej. W trakcie zajęć w tle słychać było kolędy, które były miłym akcentem wprowadzającym w świąteczną atmosferę. Dzieci wraz z rodzicami wykonywali stroiki świąteczne oraz ozdoby na choinkę. Rodzice i dzieci z zapałem wykonywali piękne ozdoby wykazując przy tym wiele pomysłowości i kreatywności. Był to naprawdę mile spędzony czas, podczas którego dzieci i ich rodzice wspólnie pracowali i jednocześnie świetnie się bawili. Udział w zajęciach otwartych był ciekawym doświadczeniem zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Wykonane prace przekazaliśmy na kiermasz do Hali Millennium w Kołobrzegu.
Bardzo dziękujemy rodzicom za udział w zajęciach :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

ANDRZEJKOWE CZARY MARY...

Okazją aby dowiedzieć się co czeka nas w przyszłości było spotkanie andrzejkowe zorganizowane 30 listopada w naszym Oddziale Przedszkolnym.
Tradycja wróżenia w wigilię św. Andrzeja jest głęboko zakorzeniona w naszej narodowej kulturze. Prawdziwa zabawa andrzejkowa musi być pełna wróżb. Najważniejsze z nich to wyścig butów, magiczne gwiazdy , cukierki z wróżbami, magiczne figury geometryczne czy czarodziejskie kubeczki z ukrytymi przedmiotami – dzięki tym tradycyjnym elementom andrzejek, dzieci mogły pobawić się w poznawanie swojej przyszłości, co dostarczyło przedszkolakom wielu przeżyć i emocji. Spotkanie było również okazją do rozbudzenie u dzieci zainteresowania oraz chęci poznania polskiej ludowej tradycji.
Dzieci miały również okazję pobawić się przy wesołej muzyce oraz spróbować pysznych smakołyków przygotowanych przez rodziców.
Notatka: p. N. Mierkiewicz

W ŚWIECIE WIERSZY - KONKURS RECYTATORSKI

29 listopada 2016 r. w zerówce nasza Pani zorganizowała nam konkurs recytatorski. Nauczyliśmy się wierszy oraz przygotowaliśmy ciekawe stroje oraz rekwizyty. Każdy z nas mógł stanąć na podium i pięknie recytować wiersz. Wysłuchaliśmy między innymi : ,,Okulary’’, ,,Przedszkolaczek’’, ,,Kukułeczka’’, ,,Pan Listopad ‘’ i wiele innych. Byliśmy publicznością dla naszych kolegów. Na koniec głosowaliśmy – mieliśmy kartki z napisem tak, co oznaczało, że nam się podobało :)
Wszyscy zostaliśmy nagrodzeni brawami, dyplomami i słodkimi upominkami .
To było bardzo ciekawe doświadczenie :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

MANUFAKTURA SŁODYCZY - KARMELOWO

28 listopada 2016 r. wybraliśmy się razem z kolegami z Oddziału Wczesnego Wspomagania do Manufaktury Słodyczy Karmelowo. Mogliśmy zobaczyć w jaki sposób wykonuje się słodkie lizaki. Każdy z nas z pomocą pań tam pracujących mógł wykonać swojego lizaka w wybranym kształcie. Lizaki były pyszne :)
To była super wycieczka :)
Notatka: p. N. MierkiewiczŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA

25 listopada obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia. Nasz panie przebrały się za wesołe misie, co sprawiło nam wiele radości :)
Celem naszej zabawy było między innymi: przybliżenie w sposób bardzo przystępny, historii powstania pluszowego misia, przedstawienie różnych sylwetek misiów - bohaterów literackich, filmowych i muzycznych- Kubusia Puchatka, Misia Uszatka, Misia Kolargola oraz zachęcenie do poszanowania zabawek i wdrażanie do wypowiedzi na bliski dzieciom temat. Również zachęcanie do wspólnego śpiewania piosenek i zabawy przy muzyce. Przynieśliśmy z domu swoją ulubioną maskotkę, zaprosiliśmy je do gimnastyki porannej. Braliśmy udział w mini konkursie „Co wiem o misiach?’’. Każdy z nas smakował – „małe co nieco", czyli słodki miodek. Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny ,,Miś moim przyjacielem’’. Zabawa była znakomita, wszystkim dopisywał dobry humor, nie brakowało także ochoty do pląsów- szkoda, że dzień minął tak szybko! Do domku wracaliśmy pełni wrażeń z dyplomami ,,Przyjaciela Pluszowego Misia’’.
Notatka: p. N. MierkiewiczDETEKTYW PARASOL

Ostatnio odwiedził nas bardzo ciekawy gość – był to Detektyw Parasol :) . Przyglądał się nam, czy znamy urządzenia elektryczne i czy wiemy jak zachować się bezpiecznie. Podczas zajęć dowiedzieliśmy, jakie zachowania są niebezpieczne i kiedy należy zachować szczególną ostrożność. Bezbłędnie wykonaliśmy zadania Detektywa Parasola :) Na koniec zostaliśmy nagrodzeni medalami - ,,Bezpieczny Przedszkolak ‘’. Te zajęcia na długo pozostaną w naszej pamięci :) A Detektyw Parasol jeszcze nie raz nas odwiedzi, aby sprawdzić, czy znamy zasady bezpieczeństwa :)
Notatka: p. N. Mierkiewicz

ZABAWY W KULKACH

Uwielbiamy zabawy w naszej szkolnej sali zabaw, gdzie możemy się bawić wesoło.
Wiele radości sprawiła nam "kąpiel" w basenie pełnym kolorowych ku

BIP
FACEBOOK
SPONSORZY
DZIENNIK

Dziennik elektroniczny:

Logowanie do dziennika

Poradniki

Telefon zaufania
Pajacyk
Bezpieczny internet


Informacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Gminy Kołobrzeg

Miejska Biblioteka Publiczna

Regionalne Centrum Kultury

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Losowa Fotka
zdj_14.jpg
zdj_14.jpg
W magicznym świecie Jana Brzechwy - 2012
Pogoda

Pogoda dla Kołobrzegu
według onet.pl